صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات عالی برای اولین بار کتاب‌خانه الکترونیکی ایجاد می‎کند

وزارت تحصیلات عالی برای اولین بار کتاب‌خانه الکترونیکی ایجاد می‎کند

وزارت تحصیلات عالی  برای ایجاد اولین کتابخانه الکترونیکی گام بر می دارد. این وزارت در همکاری با وزارت مخابرات کشور برای اولین بار در پوهنتون ها، کتابخانه الکترونیکی ایجاد می کند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روز سه شنبه 26 جدی گفت، اولین کتابخانه الکترونیکی یا دیجیتالی در آیندۀ نزدیک در پوهنتون کابل مونتاژ خواهد شد.
به گزارش رادیو آزادی، عارفه پیکار گفت، ساخت این کتابخانه ها از پوهنتون های مرکز این کشور آغاز خواهند شد و اولین کتابخانه قرار است در پوهنتون کابل ایجاد شود.
بهگفته وی، در آینده کار ایجاد کتابخانه های الکترونیکی در پوهنتون های ولایت های دیگر افغانستان نیز آغاز خواهند شد.
پیکار در باره مزایا و مؤثریت ایجاد این کتابخانه ها گفت: "چند کمک بسیار خوبی که این کتابخانه ها می کند این است که در قسمت آرشیف کردن کتاب ها به شکل دیجیتال ما را کمک می کند، همچنان در بخش دسترسی محصلین و استادان به کتابخانه های دیجیتالی که در پوهنتون های معتبر جهان وجود دارند و کتابخانه های آنلاین که کتاب عرضه می کنند ما را کمک بیشتر کرده می تواند."
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنان می گوید، قرار بر این است که کتاب های موجود در پوهنتون کابل دیجیتالی شوند و با این کار محصلین می توانند به صورت آنلاین از کتاب ها استفاده کنند.
افغانستان در حال حاضر دارای چندین کتابخانه است، از جمله کتابخانه عامه در کابل که در سال ۱۳۴۵ شمسی تأسیس شده هزاران جلد کتاب مختلفالنوع در آن موجود میباشند.
اما اولین تجربه افغانستان است که به شکل آنلاین یا الکترونیکی کتابخانه ها ایجاد می شوند.
در همین حال برخی استادان پوهنتون ایجاد کتابخانه های آنلاین یا الکترونیکی را استقبال کرده می گویند، حکومت در کنار ایجاد کتابخانه الکترونیکی باید در قسمت عرضه خدمات انترنتی اقدام کند تا هم از نگاه کیفیت و هم قیمت برای محصلین قابل استفاده باشد.