صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری سومین دور گفتگوی های غیر رسمی صلح در ترکیه

برگزاری سومین دور گفتگوی های غیر رسمی صلح در ترکیه

سومین دور گفتگویهای غیر رسمی صلح میان مقامات دولت و طالبان در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
بر اساس گزارش رسانهها، در این گفتگوها از سوی دولت همایون جریر و عباس بصیر، مشاورین رئیس جمهور حضور داشته و گفتهاند که این گفتگوها به هدف زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح بین گروه طالبان و دولت افغانستان، راه اندازی شده است.
در این گفتگوهای غیررسمی، چهار عضو گروه طالبان که گفته میشود از اعضای رهبری این گروه بوده اند، حضور داشتهاند.
همایون جریر، مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور غنی به رسانهها گفته که در این گفتگوهای مقدماتی و غیر رسمی،  نتایج خوبی در راستای تفاهم برای آغاز گفتگوهای رسمی به دست آمده است.
همچنین هردو جانب گفتگو کننده با فرستادن اعلامیهای به رسانهها گفتهاند که این مذاکرات کاملا افغانی بوده و هیچ مقام خارجی در آن حضور نداشته است.
ملا عبدالرئوف از نمایندگان طالبان که در این گفتگو حضور داشته، به رسانهها گفته است که تفاهمات خوبی در این گفتگوها صورت گرفته و ابراز امیدواری کرده که در آینده نمایندگان با صلاحیت هردو جانب، گفتگو کنند.
مقامات حکومت بارها تاکید کردهاند که بعد از تامین امنیت، صلح جدی ترین اولویت آنها است. حکومت برای رسیدن به صلح در کشور، طرح گفتگوهای بینالافغانی را ارائه کرد و هدف از آن این بود که مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان صورت گیرد.
بعد از طرح این ایده، حکومت توانست با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافقنامه صلح امضا کند و اکنون تلاشها جریان دارد که رهبران گروه طالبان وادار به گفتگو شوند.
پیش از این برای انجام گفتگوهای صلح بین دولت و گروه طالبان، دفتر آنها در قطر گشایش یافته بود، اما با برافراشته شدن پرچم طالبان بر این دفتر، حکومت افغانستان مخالفت نشان داد و از دولت قطر خواست که این دفتر را مسدود کند. بعد از آن مذاکرات صلح بین دولت و گروه طالبان با بن بست مواجه شد.
اکنون مقامات حکومت از سومین دور گفتگوهای غیر رسمی صلح با نمایندگان گروه طالبان برای زمینه سازی گفتگوهای رسمی،  در ترکیه خبر دادهاند و این مذاکرات را سازنده خواندهاند، اما مشخص نیست که مذاکرات رسمی چه زمانی و کجا آغاز خواهد شد.