صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد

عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که سید حفیظ الله هاشمی به عنوان عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده است.
بر اساس خبرنامه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، دیروز شنبه 23 جدی، رئیس جمهور غنی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، یوسف حلیم رئیس ستره محکمه و فرید حمیدی لوی سارنوال با کاندیدای پیشنهادی کمیته گزینش برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، بصورت جداگانه مصاحبه کردهاند.
ارگ ریاست جمهوری افزوده است که پس از بررسی اسناد هر سه کاندیدا، سید حفیظ الله هاشمی به عنوان عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردید.
کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی شام روز پنجشنبه عبدالقادر زازی وطندوست، سید حفیظ الله هاشمی و اولالرحمن رود وال را به رئیس جمهور برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بود.
سید حفیظ الله هاشمی پیش از این به عنوان رئیس دارالانشای مجلس سنا، مسئول ذخایر عمومی ملل متحد در کابل و رئیس ترانسپورت شورای وزیران کار کرده است.
پس از برکناری نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهور کمیته گزینش را فعال کرد تا یک عضو کمبود این کمیسیون انتخاب گردد.
این کمیته با نشر اعلامیهای از دواطلبان خواست که فرم درخواستی این بست را پر کرده و به دارالانشای کمیته تحویل بدهند. پس از توزیع 88 فرم، 57 نفر اسناد و مدارک خود را به این کمیته تحویل دادند. اعضای کمیته گزینش از میان آنها سه نفر را واجد شرایط دانستند و به ریاست جمهوری معرفی کردند و سرانجام ریاست جمهوری آقای هاشمی را به عنوان عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رسانهها گفته است که در دو ماه گذشته به دلیل کمبود یک عضو، بسیاری از کارهای کمیسیون به تعویق افتاده و به خوبی پیش نرفته است. او گفته با تکمیل شدن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات برای کرسی ریاست این کمیسیون نیز برگزار خواهد شد و امورات کاری کمیسیون بهبود خواهد یافت.
رئیس قبلی کمیسیون انتخابات به دلیل کمکاری از سوی ریاست جمهوری برکنار شد. عملکرد کند کمیسیون انتخابات با انتقادات زیادی مواجه شدهاند و بسیاری از منتقدین به این باوراند با این وضعیت، گمان نمی رود که انتخابات به تاریخ 16 سرطان سال آینده برگزار شود.