صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته گزینش سه نفر را برای عضویت در کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور معرفی کرد

کمیته گزینش سه نفر را برای عضویت در کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور معرفی کرد

کمیته گزینش، سه نفر را از میان 57 نفر داو طلب به رئیس جمهور برای تعیین یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد.
این کمیته شام روز پنجشنبه 21 جدی، گزارش کاری خود را به رئیس جمهور و با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ارائه کرد. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، جاوید رشیدی رئیس کمیته گزینش گفته است آنها کار خود را با حضور نمایندههای یوناما و جامعه مدنی و با "شفافیت" و " استقلال" به پیش برده است.
او افزوده، پس از نشر اطلاعیه ثبت نام داو طلبان برای عضویت در کمیسیون انتخابات، 88 نفر فرم درخواستی را اخذ کردند و از میان آنها 57 نفر اسناد خود را به دارالانشای این کمیته تحویل دادند.
به گفته آقای رشیدی، پس از بررسیها از میان 57 نفر داوطلب، 17 نفر واجد شرایط دانسته شدند و از میان آنها 9 نفر برای امتحاب کتبی و مصاحبه شفاهی واجد شرایط دانسته شدند و پس از امتحان کتبی و امتحان شفاهی، عبدالقادر زازی وطندوست، سید حفیظ الله هاشمی و اولالرحمن رودوال بالاترین معیار برای احراز عضویت کمیسیون مستقل انتخابات را بدست آوردند.
رئیس جمهور غنی پس از شنیدن گزارش کاری کمیته گزینش، از اعضای این کمیته بخاطر انجام کار شان" مطابق قوانین نافذه کشور"  تشکر کرده است.
آقای غنی افزوده است که رهبری حکومت به زودی با افراد معرفی شده مصاحبه و فیصله خود را برای معرفی یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات به مردم افغانستان اعلام خواهد کرد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز از ارائه گزارش کاری کمیته گزینش استقبال کرده و پروسه انتخابات را ارزنده، مهم و ملی خوانده است.
پس از برکناری نجیب الله احمدی زی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهور به تاریخ 4 قوس، با صدور فرمانی، کمیته گزینش را دوباره فعال کرد. فعال کردن این کمیته با آنکه با مخالفتها و انتقادهایی مواجه شد، اما اعضای آن کارش را آغاز کرد و شام پنجشنبه سه کاندیدای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات را به رئیس جمهور معرفی کرد.
اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناری اعضای قبلی از سوی ریاست جمهوری منصوب شدند. این اعضا در یک انتخابات درونی نجیب الله احمد زی را به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب کردند، اما ریاست جمهوری او را به دلیل کمکاری و مدیریت ضعیف، برکنار کرد و اکنون از میان سه نفری که توسط کمیته گزینش معرفی شده است، یک نفر به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات، توسط رئیس جمهور انتخاب میگردد.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را 16سرطان سال 1397 خورشیدی اعلام کرده است، اما بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی از پیشرفت کارهای کمیسیون انتخابات انتقاد میکنند و میگویند آنها نمیتوانند انتخابات را در زمان معین آن برگزار کنند.