صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نزدیک به 10 تُن مواد مخدر و نشه‌آور آتش زده شد

نزدیک به 10 تُن مواد مخدر و نشه‌آور آتش زده شد

وزارت امور داخله کشور میگوید که نزدیک به ده تن موادمخدر، شامل مشروبات الکلی، هروئین، تریاک، شیشه، چرش، مورفین و تابلیت‌K که در جریان حدود یک سال گذشته، کشف و ضبط شده بود، دیروز چهارشنبه 15 قوس، آتش زده شد.  در جریان آتش زدن این مقدار مواد مخدر و نشهآور، وزیران امور داخله، مبارزه با مواد مخدر، مسئولان مرکزهای عدلی و قضایی و برخی نمایندگان نهادهای داخلی و خارجی حضور داشتند.
مسئولان وزارت امور داخله میگویند که در جریان سال جاری، 870 تن از قاچاقبران موادمخدر از سوی پولیس بازداشت شدند که 7 تن آنان مشهوترین قاچاقبران مواد مخدر در منطقه نیز بودند.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله وعده کرد که مبارزه با موادمخدر دور اولویت برنامه این وزارت قرار دارد. او گفت که پولیس در جلوگیری از قاچاق، ترافیک و گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر دست آورد چشمگیری در سال جاری داشته است.
آقای برمک به افراد مسلح غیر مسئول هشدار داد که به زودی خلع سلاح آنان آغاز می شود و افرادی که از موترهای شیشه سیاه و پلیتهای جعلی استفاده میکنند، باید خودشان را مطابق با قانون عیار کنند، در غیر آن با متخلفان برخورد قانونی و جدی خواهد شد.
در همین حال، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و موادمخدر کشور  در خبرنامهای اعلام کرده است که در کنار آتش زدن موادمخدر و نشه آور، افرادی که در جریان یک سال گذشته در این پیوند دستگیر شده بودند، هر کدام تا 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.  موادی که آتش زده شده است، شامل 152 کیلوگرام هیروئین، 445 کیلوگرام تریاک، 157 کیلوگرام مورفین، 569 کیلوگرام چرس، 5 کیلوگرام شیشه، 3 کیلوگرام کرستال، 51 لیتر کشمش تخمیر شده، 72 کیلوگرام موادکیمیاوی جامد، 1.5 کیلوگرام تابلیتK ، 8145 لیتر مشروبات الکلی و حدود 2 لیتر تیزاب میشود.
مسئولان میگویند که در جریان حدود یک سال گذشته، 445 قضیه بزرگ قاچاق مواد مخدر صورت گرفته بود که در پیوند به آن 555 تن به شمول 24 زن بازداشت شده اند. در میان بازداشت شدگان، 35 تن از موظفین خدمات عامه، 6 تن شهروند ایران و یک تن پاکستانی نیز است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه موادمخدر می گوید که بازداشت شدگان هر کدام تا 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.