صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: افغانستان و میانمار از کشورهای عمدۀ تولید کننده تریاک در جهان اند

سازمان ملل: افغانستان و میانمار از کشورهای عمدۀ تولید کننده تریاک در جهان اند

اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (یو.اِن.او.دی.سی) ماه گذشته از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر داده بود.
به گفته این اداره، در سال ۲۰۱۷ میلادی در ۳۲۸ هزار هکتار زمین در افغانستان تریاک کشت شده بود.
اما این اداره روز چهارشنبه 15 قوس، در یک گزارش نوشت که مناطق تحت کشت خشخاش در میانمار بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، ۲۵ درصد کاهش یافته است.
رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد برای جنوب شرق آسیا و پاسیفیک گفته که از کاهش تولید تریاک در میانمار استقبال می کند، اما به گفته وی این یک پیروزی به حساب نمی آید.
این گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان میدهد که این دو کشور همچنان از تولید کنندگان عمدهی مواد مخدر جهان اند.
جیریمی دوگلاس به خبرگزاری رویترز گفته، به نظر می رسد که یک تغییر در بازار منطقهای برای تقاضای مواد مخدر کیمیاوی به خوبی د ر حال انجام و اقتصاد تریاک در حال از بین رفتن است.
بر اساس معلومات اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان مللمتحد، تقاضای منطقه ای برای هیروئین در حالت ثابت باقی مانده و کاهش یافته است.
بر بنیاد تخمین (یو. ان. او. دی. سی)، در ولایت های «شان و کاچین» میانمار در سال ۲۰۱۷ در ۴۱ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است.