صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلبان‌های بیش از ۲۰۰ پرواز در آلمان حاضر نشدند مهاجرین افغان را به افغانستان برگردانند

خلبان‌های بیش از ۲۰۰ پرواز در آلمان حاضر نشدند مهاجرین افغان را به افغانستان برگردانند

رسانههای آلمان گزارش دادهاند که خلبانهای بیشتر از ۲۲۲ پرواز که نمی خواستند پناهجویان افغان را به افغانستان برگردانند، از پرواز به این کشور خودداری کردهاند.
گفته شده شمار زیادی از خلبانهای این پروازها گفتهاند نمیخواهند در برگرداندن مهاجرین افغان به کشورشان که هنوز هم ناامن است نقشی داشته باشند. نزدیک به ۸۵ پرواز از شرکت هوایی لوفتهانزا و شرکت زیر مجموعه آن به اسم یورونگ از انتقال مهاجرینی که درخواست پناهندگی آنان رد شده، خودداری کردهاند. آمار این پروازها را دولت آلمان به درخواست حزب چپگرای آن کشور منتشر کرده است.
در گزارشها آمده است که از جنوری تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۲۲ هواپیما از شهرهای مختلف آلمان قادر به پرواز نشدند. از این میان نزدیک به ۱۴۰ پرواز از فرانکفورت و نزدیک به ۴۰ پرواز هم از دوسلدورف بود.
روزنامه وست دویچه الگماینه، به نقل از مایکل لمبرتی، سخنگوی لوفتهانزا نوشته است که خلبانها تصمیم پرواز نکردن را مورد به مورد گرفته اند. تصمیم نهایی پرواز همواره با خلبان است و اگر آنها به این باور باشند که مسافرین در امن نیستند، پرواز نخواهند کرد.
تا ماه آگوست سال ۲۰۱۷، آلمان ۷۲ مهاجر افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود، اخراج کرد و دوصد مهاجر نیز داوطلبانه آلمان را ترک کردند.
به گزارش بیبیسی به دنبال امضای تفاهمنامه میان افغانستان و کشورهای اروپایی، آلمان در ماه آگوست سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اخراج اجباری افغانها را متوقف کرده است.