صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امضای 60 سند همکاری و موافقتنامه میان افغانستان وازبکستان

امضای 60 سند همکاری و موافقتنامه میان افغانستان وازبکستان

افغانستانما: در دومین روز سفر رییسجمهور غنی به ازبکستان، 60 سند همکاری و موافقتنامه میان مقامهای دو کشور به امضا رسید.
قرار است کمیسیونی نیز ایجاد شود و از روند عملی شدن این سندها و موافقتنامهها نظارت کند.
در مراسم امضای این سندها که در شهر تاشکند برگزار شده بود رییس جمهور غنی گفت: امروز ما موافقتنامههایی را به امضا رساندیم که یک چوکات حقوقی و کامل همکاریهای دولت به دولت را در راستای خواستها و آرزوهای کلیدی دو کشور به وجود میآورد .
رئیس جمهور همچنان افزود: من میخواهم به حکومت و مردم ازبکستان اطمینان دهم که حکومت و مردم افغانستان علاقهمند هستند تا در آینده ازبکستان را منحیث یک شریک عمده خویش در عرصه ترانزیت و تجارت داشته باشند.
رییس جمهور غنی پس از امضای تفاهم نامه های همکاری میان افغانستان و ازبکستان، در یک کنفرانس خبری مشترک با شوکت میر ضیایف رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند گفت، سال 2018 میلادی برای همکاری های مشترک میان افغانستان و ازبکستان یک سال مهم خواهد بود.
رییس جمهوری کشور همکاری میان افغانستان و ازبکستان را با اهمیت دانست و در این باره افزود: سال ۲۰۱۸ میلادی برای همکاری های مشترک میان دو کشور یک سال مهم بوده و کارها به صورت عملی آن به پیش برده شود.
در همین حال شوکت میر ضیایف رئیسجمهوری ازبکستان ضمن تاریخی خواندن سفر رییس جمهور غنی به آن کشور، به همکاری های کشورش در بخش های مختلف با افغانستان وعده سپرد.
آقای ضیایف گفت، این سفر رییس جمهور افغانستان در بخشهای تجارت و ترانزیت میان دو کشور که از این طریق روابط اقتصادی میان دو کشور گسترش مییابد، تاریخی و با اهمیت است.
گفته می شود که در حال حاضر سطح تجارت میان دو کشور به ۳۵۰ میلیون دالر رسیده و تلاش می شود تا این رقم در آینده نزدیک به یک میلیارد دالر افزایش یابد.
گفتنی است که رییس جمهور غنی از شوکت میر ضیایف همتای ازبکستانی اش خواست با درنظرداشت وقت مناسب طی سفر رسمی به افغانستان بیاید. آقای غنی عصر دوشنبه 13 قوس، در رأس یک هیأت عالی رتبه به ازبکستان رفته بود.