صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌‌جمهور غنی عصر دیروز به ازبکستان رفت

رئیس‌‌جمهور غنی عصر دیروز به ازبکستان رفت

محمد اشرف غنی رییس‌‌جمهوری کشور در یک سفر رسمی دو روزه عصر دیروز دوشنبه 13 قوس، با یک هیئت عالی رتبهی دولتی به ازبکستان رفت.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای گفته است که رییس جمهور غنی در سفرش به ازبکستان، با شوکت میرضیایف رییس‌‌جمهور و عبدالله عارف اوف صدراعظم آن کشور دیدار خواهد کرد. براساس خبرنامه ارگ، در این دیدار پیرامون گسترش روابط و همکاریها درعرصههای مختلف میان دو کشور، بحث خواهد شد.
خبرنامه میافزاید در جریان این سفر، چندین موافقتنامه و اسناد همکاری در زمینههای گوناگون بهویژه سکتورهای امنیتی، ترانزیت زمینی و هوایی، اقتصاد و تجارت، تحصیلات عالی، انرژی، زراعت و معاهدهی مساعدتهای حقوقی باحضورداشت سران افغانستان و ازبکستان از سوی مقامهای دو کشور به امضا خواهد رسید.
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور، صلاحالدین ربانی سرپرست وزارت خارجه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شماری از مقامهای دیگر آقای غنی را در این سفر همراهی میکنند.