صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: جنگ و فقر بیشترین تاثیر را بر زندگی کودکان می‌گذارد

معاون رئیس جمهور: جنگ و فقر بیشترین تاثیر را بر زندگی کودکان می‌گذارد

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم گرامیداشت از روز جهانی کودک و هفته کودک، با اشاره به وضعیت کودکان در کشور گفت که دو پدیده شوم جنگ و فقر، بیشترین تاثیر را بر زندگی کودکان میگذارد.
آقای دانش، روز چهارشنبه، اول قوس، در سخنرانی خود در این مراسم گفت"گروههای تروریستی از کودکان به صورتهای گونان قربانی می گیرند؛ هم در عملیات انتحاری و تروریستی خود از کودکان استفاده می کنند و هم در این عملیاتها کودکان زیادی را شهید و یا مجروح می سازند و از سوی دیگر مکاتب ما را که تنها مرکز رشد و ترقی کودکان ما است به آتش می کشند و تخریب می کنند."
معاون دوم ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد که برخلاف همهی چالشها، حکومت در رابطه به تأمین حقوق کودک اقدامات قابل توجهی داشته است.
به گفته وی در یک و نیم دههی اخیر در رابطه به تأمین حقوق کودکان، در زمینه قانونگذاری و فراهم کردن بستر حقوقی مناسب برای حمایت از کودکان، گام های بزرگ و موفقی برداشته شده است.
آقای دانش ملحق شدن افغانستان به تمام اسناد بین المللی راجع به حقوق کودک، قانون رسیدگی به تخلفات کودکان، قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان، مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مقرره حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر، قانون منع اطفال در قطعات نظامی و احکام جزایی مربوط به اطفال و کد جزا را از جمله اقدامات مهم در راستای حمایت از حقوق کودکان عنوان کرد.
او در مورد قانون حمایت از حقوق کودکان گفت که این قانون جامع ترین قانونی است که درباره حقوق کودکان در کشور تدوین شده و کاملا با اسناد و معاهدات بین المللی که افغانستان به آنها ملحق شده و همچنین با احکام و تعالیم دین مقدس اسلام مطابقت دارد.
در همین حال، لعلالدین آریوبی، معین مالی وزارت کار و امور اجتماعی که در این نشست حضور داشت از مجلس نمایندگان خواست که طرح قانون حمایت از کودکان را در زودترین فرصت تایید کند تا وضعیت کودکان بهبود یابد.  این گفتهها در حالی مطرح میشود که براساس گزارشهای وزارت کار و امور اجتماعی، حدود 6 میلیون کودک در کشور در معرض خطر هستند.
آقای دانش نیز به نقل از گزارشهای نهادهای دولتی گفت که 3 میلیون کودک از تحصیل بازماندهاند، بیش از یک میلیون کودک کار میکنند که 50 درصد آنان کار شاقه انجام میدهند. او گفت که این مشکلات مغایر کنوانسیونهای بینالمللی  است.
آقای دانش به نقل از آمارهای دولتی و سازمانهای بینالمللی همچنین گفت که سالانه 80 هزار کودک زیر 5 سال در کشور میمیرند که 9 هزار تن آنان به دلیل اسهال میمیرند.
معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست همچنین گفت که علاوه بر نهادها و ادارههای مرتبط دولتی، همه نهادها و مردم افغانستان به خصوص خانواده ها مسئولیت دارند تا از آسیبهایی که کودکان را ضربه می زنند، جلوگیری کنند.
فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان نیز در این نشست گفت که نمیتوان همواره از دولت انتقاد کرد که حقوق کودکان را رعایت نمیکند بلکه در برخی از موارد خودمان ناقص حقوق کودکان هستیم.
خانم کوفی اما گفت که دولت برای تعلیم و حمایت از کودکان بودجه اندکی اختصاص میدهد؛ او افزود که دولت بر اساس امضایی که در کنوانسیونهای بین المللی کرده است، موظف به حمایت از کودکان است.
این عضو مجلس نمایندگان اضافه کرد که در ولایتها، مرکزهای تعلیمی از محل زندگی کودکان بسیار دور است که کودکان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
او همچنین آمار تکان دهندهای را ارایه کرد که 80 درصد کودکان کار/ روی سرک در معرض سوءاستفاده جنسی قرار دارند.
پیش از این، حدود شش ماه پیش کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر تحقیقی گفته بود که وضعیت کودکان در افغانستان وخیمتر شده است.
در این تحقیق که با 5700 کودک مصاحبه شده بود؛ ازدواج زودهنگام، محروم بودن از تحصیل و تعلیم و استخدام در صفوف نیروهای امنتی و دفاعی از چالشهای جدی فراروی کودکان بر شمرده شده بود. معاون دوم ریاست جمهوری، حضور کودکان در صفوف نیروهای امنیتی را رد کرد.