صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه در دیدار با سرمنشی ملل متحد: سیاست پاکستان درقبال تروریزم هنوزتغییرنکرده است

رئیس اجرائیه در دیدار با سرمنشی ملل متحد: سیاست پاکستان درقبال تروریزم هنوزتغییرنکرده است

افغانستانما: عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در دیدار با آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که تغییری در سیاست پاکستان در حمایت از تروریزم بوجود نیامده و این کشور هنوز اقدام به نابود سازی پناهگاههای امن تروریستان در خاک خود نکرده است.
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ریاست اجرائیه، آقای عبدالله دیروز، سهشنبه 30 عقرب، در شهر نیویارک با سرمنشی سازمان ملل دیدار کرده و در مورد تامین امنیت و صلح در افغانستان، گفتگو کرده است.
او استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا را یک فرصت دانسته و گفته، امیدوار است  که پاکستان با استفاده از این فرصت، با افغانستان و جامعه جهانی برای مبارزه با تروریزم همکاری کند.
آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در این دیدار بر اصل همکاریهای منطقهای بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرده و آن را برای رشد و توسعه کشورهای منطقه، مهم دانسته است.
آقای گوترش همچنین گفته است که سازمان ملل به ثبات سیاسی در افغانستان اهمیت زیادی قایل است و در این راستا همکاری خود را با حکومت و مردم افغانستان، ادامه میدهد.
آقای عبدالله نیز گفته که حکومت آماده صلح و آشتی است و با تمام کسانی که خشونت را کنار بگذارند و به مبارزه سیاسی روی بیاورند، مذاکره خواهد کرد.
رئیس اجرائیه چند روز قبل در دیدار با مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود مشکل پناهگاههای امن تروریستان هنوز یک مشکل جدی است و از پاکستان خواسته بود برای برچیدن  این پناهگاهها، همکاری کند.
این اولین بار نیست که مقامات حکومت افغانستان از پاکستان میخواهند که برای نابودی پناهگاههای امن تروریستان در خاک خود، اقدام کند. پیش از این نیز آنها بارها این موضوع را مطرح کردهاند و حتی فهرستی از پناهگاههای تروریستان در پاکستان را به مقامات آن کشور سپردهاند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز هنگام اعلام استراتژی جدید خود برای افغانستان و جنوب آسیا، از پاکستان خواست که برای نابودی پناهگاههای تروریزم در خاک خود اقدام کند.
اما به باور مقامات حکومت افغانستان، پاکستان هنوز اقدامی برای نابودی این پناهگاهها نکرده است و باید فشارهای بینالمللی بر این کشور افزایش یابد تا دست از حمایت تروریستان بردارد و پناهگاههای آنان را نابود کند.