صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پای هنر و سینما در بامیان؛ از نخستین جشنواره فیلم تا آموزش 40 سینماگر جوان و تولید 30 فیلم کوتاه و بلند

پای هنر و سینما در بامیان؛ از نخستین جشنواره فیلم  تا آموزش 40 سینماگر جوان و تولید 30 فیلم کوتاه و بلند

افغانستانما: شام دیروز چهارشنبه، 19 میزان «آکادمی فیلم بامیان» به مناسبت فراغت حدود چهل تن از هنرجویان بامیانی که از یک دوره دو ماهه آموزش فیلمسازی از این مرکز فارغ شدهاند، برای نخستین بار جشنوارهی نمایش فیلم را در بامیان برگزار کرد.
در این برنامه شمار زیادی از هنردوستان به شمول مقامهای محلی ولایت بامیان، مقامهایی از وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیئت داورانی که از کابل به بامیان رفتهاند و فیلمسازان جوان حضور داشتند. در این جشنواره نزدیک به 25 فیلم کوتاه و مستند داستانی با موضوعاتی که بیشتر انعکاس دهندهی رسم و رواجهای بومی بامیانیها و ساحات تأریخی و مناظر طبیعی آن ولایت میباشد، به نمایش گذاشته شد.
اسحق اکرمی از مسوولان برگزاری این جشنواره به روزنامه «افغانستان ما» گفت که پس از ختم این جشنواره، هیئت داوران سه فیلم برتر را از میان این 25 فیلم انتخاب میکنند و برای مقامهای اول تا سوم تندیس بهترین فیلم نیز در نظر گرفته شده است. وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ولایت بامیان به عنوان یک ولایت فرهنگی، هنردوست و همچنان تشویق سینماگران جوان عنوان کرد.
ولایت بامیان یکی از ولایتهای باستانی و امن در مرکز افغانستان است که در چند سال اخیر جوانان در آن ولایت توجه زیادی در بخشهای فرهنگی، هنری و ورزشی داشتهاند. نظر به امکانات اندکی که در بامیان در دسترس است، جوانان موفق به دستآوردهای قابل ملاحظهای نیز شدهاند.
در تازهترین مورد حدود 40 تن از جوانان دختر و پسر، از یک دورهی دو ماههی مستندسازی و فیلمسازی از آن ولایت فارغ شدهاند. این شمار جوانان در مدت دو ماه فیلمسازی را به صورت تیوری و عملی آموزش دیدهاند و در کنار آن بیش از 30 فیلم داستانی را نیز تهیه کردهاند.
نهاد «اکادمی فیلم بامیان» که این جشنواره را برگزار کرده به همکاری اداره محلی آن ولایت این دوره آموزشی دو ماه را برای حدود 40 هنرجو برگزار کرده بود. این نهاد توانسته این شمار جوانان را در بخشهای فیلمنامه نویسی، تصویربرداری، ویرایش فیلم، نورپردازی، تحلیل و تجزیه فیلم، تدوین و بازاریابی فیلم آموزش دهد.
رحمان عالمی بنیانگذار «اکادمی فیلم بامیان» است. او خودش نیز فیلمساز است و همچنان به حیث آموزگار در این مرکز آموزشی فعالیت میکند. آقای عالمی هدف از ایجاد بامیان فیلم را شناسایی استعدادهای جوان آن ولایت در بخشهای هنر و سینما و ظرفیتسازی آنان برای تولید فیلمهای مستند و داستانی عنوان میکند.
آقای عالمی میگوید، ولایت بامیان از ولایتهایی است که به لحاظ داشتههای طبیعی و مناظر قشنگی که دارد، ظرفیت کارهای هنری و سینمایی، بهویژه در قسمت تولید فیلمها به صورت سنتی را در خود دارد. وی میگوید باآنکه این ظرفیتها و امکانات خدادادی زمینه را برای فعالیتهای سینمایی در بامیان ایجاد کرده؛ اما به این موضوع تاکنون هیچ توجهی صورت نگرفته است.
او ایجاد انگیزه و تشویق جوانان بامیانی به فیلمسازی را یکی از دیگر اهداف راهاندازی این دوره دوماهه آموزش فیلم عنوان میکند.
بامیان از ولایتهایی است که سنتهای ناپسند در آن تاحدودی از بین رفته است. جوانان، بهویژه دختران بامیانی میتوانند در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تاحدودی فعالیت کنند. اکنون جوانانی که در این دوره آموزشی شرکت کردهاند خرسند به نظر میرسند و از چنین برنامههایی استقبال میکنند.
لطیفه عاطفی، هنرجو و از آموزش دیدههای این دوره دوماهه گفت: «در گذشته من در مورد فیلمهای کوتاه و طولانی چیزی نمیدانستم، اما پس از فراگیری هنر فیلمسازی، در صورت موجودیت امکانات، میتوانم فیلمهای مستند و داستانی را تهیه کنم.»
هنرجویان جوان بامیانی خواهان ادامهی چنین برنامهها در بامیان هستند. عزیزه عزیزی، از دیگر دختران بامیانی که در مرکز آموزشی «بامیان فیلم» هنر فیلمسازی فرا گرفته است در گفتوگو با روزنامه «افغانستان ما» گفت، این مرکز آموزشی زمینه را برای هنرجویان فراهم کرد تا جوانان بتوانند پس از این در معرفی بامیان از طریق ساختن فیلمهای داستانی و مستند سهم فعالتری بگیرند.
حدود 30 فیلم طولانی و کوتاه که جوانان تهیه کردهاند
فیلمهایی زیر عنوان « جارچی، مادر مجرد، شفای عاجل، روزی که دانشجو شدم، دنبوره، نابغهیی از دیار بودا، پیک، نامه به مادر بزرگ، و بختَی» هم زمان در این مدت دو ماه آموزش جوانان در ولایت بامیان تهیه شده است. این فیلمها به صورت طولانی تهیه شده است؛ اما عناوین دیگری از فیلمها به صورت کوتاه آماده شده است: «یک گیلاس چای، حلقه، شطرنج، سیب، رویای ممنوع، لاف زن، دختران نانآور، جوانان مجازی، کلوخی، کتاب آسمانی، کتابخانه، آموزش کمپیوتر به مادر، بچههای بازیگوش، لین تشکر و ... را ساختهاند. اکادمی فیلم بامیان در بخش تخنیکی با جوانان فیلمساز که اکثراً در این دوره دوماهه شامل بودند، همکاری کرده است.
اسحق اکرمی همآهنگ کننده «اکادمی فیلم بامیان» گفت که موضوعات بیشترین این فیلمهای تهیه شده از زندهگی عادی مردم ولایت بامیان است. در این فیلمها رسم و رواجهای بومی و سنتهای حاکم در مناطق مرکزی کشور به تصویر کشیده شده است. مناظر قشنگ طبیعی و داشتههای تأریخی و باستانی بامیان نیز از دیگر سوژههایی است که بالای آنها کار شده است.
هرچند مسوولان اکادمی فیلم بامیان و شماری از دیگر فرهنگیان بامیانی از عدم توجه حکومت در بخشهای فرهنگی و سینما در بامیان انتقاد میکنند؛ اما مسوولان محلی بامیان میگویند که آنان از چنین برنامههایی همواره در بامیان حمایت و پشتیبانی کردهاند.
طاهر زهیر والی بامیان نیز از راهاندازی این برنامه آموزشی برای هنرجویان جوان بامیانی استقبال کرده و آن را یک دستآورد برای بامیان خوانده است.
گفتنی است این مرکز آموزشی فیلم گفته که علاقهمند است تا در سالهای آینده نیز برنامههای آموزش فیلم را در مناطق مرکزی کشور راه اندازی کند.
الیاس طاهری