صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو ساختمان جدید با هزینه 60 میلیون دالر در دانشگاه کابل ساخته می‌شود

دو ساختمان جدید با هزینه 60 میلیون دالر  در دانشگاه کابل ساخته می‌شود

افغانستانما: تهداب اعمار دو ساختمان جدید برای بخش تدریسی و ادیتوریم دانشگاه کابل دیروز سهشنبه، 18 میزان، با حضور رئیس اجرائیه در محوطه این دانشگاه گذاشته شد.
ریاست اجرائیه نوشته است که این دو ساختمان با هزینه 60 میلیون دالر به کمک کشور چین ساخته میشود. ریاست اجرائیه افزوده است که تفاهمنامه اعمار این دو ساختمان در دانشگاه کابل، در سفر رئیس اجرائیه به کشور چین به امضا رسیده بود.
رئیس اجرائیه که برای تهدابگذاری این دو ساختمان به دانشگاه کابل رفته بود، با شماری از دانشجویان این دانشگاه نیز دیدار کرد.
دانشجویان دانشگاه کابل مشکلات خود را با رئیس اجرائیه در میان گذاشتند و او به آنها وعده سپرده که در زمینه حل این مشکلات، تلاش می‌‎کند.
دانشگاه کابل به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور در سال 1311 خورشیدی تاسیس شد. در زمان جنگهای داخلی این دانشگاه آسیب جدی دید و بسیاری از ساختمانهای آن تخریب گردید.
پس از سقوط گروه طالبان، ساختمان چندین دانشکده این دانشگاه، بازسازی شد و برای چند دانشکده نیز ساختمان جدید ساخته شد.
علاوه بر نبود ساختمان، دانشجویان این دانشگاه از کیفیت پایین مواد درسی و پایین بودن سطح سواد استادان، همواره شکایت کردهاند.
رئیس جمهور غنی به تاریخ 26 اسد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1393-97 به دانشگاه کابل رفته بود، به استادان این دانشگاه دستور داد که مواد درسی دانشگاه را بروز رسانی کنند. او با اشاره وضعیت تدریس در دانشگاه کابل گفت که استادان کاری کنند که دیگر دانشجویان ما وقتی به خارج از کشور میروند، مجبور نباشند دو سال تدریسی را تکرار بخوانند.
با وجود دستور رئیس جمهور پیشین و رئیس جمهور کنی به تغییر مواد درسی و بروزرسانی آنها، اما هنوز تغییری در کیفیت مواد درسی دانشگاه کابل بوجود نیامده و هنوز هم مواد درسی کهنه و قدیمی تدریس میگردد.