صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 84 درصد آب‌های آشامیدنی کشور آلوده است

بیش از 84 درصد آب‌های آشامیدنی کشور  آلوده است

افغانستانما: اداره احصائیه مرکزی در تحقیقی تازه از وضعیت کیفیت آبهای آشامیدنی ده ولایت کشور دریافته که 84.2 درصد آبهای آشامیدنی این ولایتها آلوده به میکروب ایکولای است.
در این تحقیق آب آشامیدنی 900 خانواده در ولایتهای کابل، هرات، بدخشان، دایکندی، سمنگان، بلخ، کندز، قندهار، ننگرهار و خوست مورد آزمایش قرار گرفته که در هر 100 میلی لیتر، بین 40 تا 90 میکروب ایکولای دارد. طبق استندرد سازمان جهانی صحت ( WHO )  باید در هر 100 میلی لیتر کمتر از یک میکروب ایکولای وجود داشته باشد.
حسیب الله موحد، معین مسلکی اداره احصائیه مرکزی روز سه شنبه، 18 میزان، هنگام ارائه یافتههای این آزمایش گفت که فقط 15.8 درصد از آبهای که مورد آزمایش قرار گرفته، صحی بوده و بقیه آن آلوده به میکروب ایکولای است.
آقای موحد اضافه کرد که 30.4 درصد آبهای شهرها و 10.5 درصد آب آشامیدنی روستاها بر اساس یافته های آزمایش صحی و عاری از میکروب ایکولای است.
به گفته وی، ولایت بدخشان و کابل به ترتیب پاکترین و ولایت های سمنگان و بلخ آلودهترین آب به میکروب ایکولای را دارد.
باکتری «اشریشیا کولای» (Escherichia coli ) که معمولا با نام مخفف «ایکولای» (E coli )  یاد میشود، باکتری گرم منفی میلهای شکل است که به طور شایع در بخش تحتانی روده حیوانات خونگرم یافت میشود.
ای کولای یک جزء عمده در مدفوع است و انتقال مدفوعی- دهانی راه عمده انتقال گونههای آسیبرسان این باکتری است.
اغلب گونههای ایکولای بی ضرر هستند، اما برخی از انواع آن باعث مسمومیت وخیم غذایی در انسانها میشوند و گاهگاهی شیوع بیماری ناشی از آنها به جمع آوری مواد غذایی مشکوک به آلودگی با آنها میانجامد.
گونههای بیضرر این باکتری به طور طبیعی در روده انسان وجود دارند، و ممکن است با تولید نوعی از ویتامین K و با پیشگیری از استقرار باکتریهای آسیبرسان درون روده به میزبان سود برسانند.
این باکتری میتواند در بیرون از بدن برای مدت محدودی زنده بماند. و در نتیجه به عنوان یک میکروب برای آزمایش نمونههای محیطی آلودگی مدفوعی ایدئال است.
بیماری اسهال سالانه جان 10 هزار کودک را میگیرد
یونیسف در پی نشر آلوده بودن آبهای آشامیدنی 10 ولایت کشور اعلام کرد که سالانه 10 هزار کودک بر اثر بیماری اسهال جان خود را از دست میدهند.
رولف، لویدنیجک، رئیس یونیسف در کابل گفت که سالانه حدود 10 هزار کودک افغان براثر بیماری اسهال جان می دهد. او علت اسهالی کودکان را آلودگی آب عنوان کرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد که دو/سوم منبعهای آبی که شهروندان کشور استفاده می کنند، آلوده به میکروب ایکولای است که رعایت بهداشت و شستوشوی دستان و ظرفها می تواند به طور چشمگیر از این میکروب جلوگیری کند.
آقای لویدنیجک اضافه کرد که میکروب ایکولای از میکروبهای خطرناکی است که در آب آشامیدنی وجود دارد و باعث بیماریهای گوناگون می شود.
رئیس یونیسف در کابل همچنین به روزنامه «افغانستانما» گفت که سالانه 100 هزار کودک در افغانستان به دلیل مریض شدن جان می دهند که بعد از امراض تنفسی، بیشترین مرگومیر کودکان بر اثر بیماریهای اسهالی است.
رابرت باین، متخصص کیفیت آب و همکار یونیسف در این نشست نیز گفت که از هر 5 نفر که مورد آزمایش قرار گرفته اند، یک نفر به آب پاک دسترسی دارند.
آقای باین اما افزود که هر سال 2 درصد به شهروندانی که آب آشامیدنی پاک استفاده میکنند، اضافه میشود.
با وجود این مشکلها، وزارت انکشاف دهات اما اعلام کرد که این وزارت تصمیم دارد تا سال 2030 برای تمام شهروندان آب آشامیدنی پاک را مهیا کند.
از سوی دیگر اداره یونیسف گفته است که در سال 2018 میلادی یک تحقیق دیگر در مورد وضعیت آب آشامیدنی را در کل کشور راه اندازی می کند.
علی رضا احمدی