صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان: اتهام اختلاس به رئیس مجلس و رئیس دارالانشا بررسی شود

نمایندگان:  اتهام اختلاس به رئیس مجلس و رئیس دارالانشا بررسی شود

برخی اعضای مجلس نمایندگان مى خواهند که اتهامات وارد شدۀ اختلاس بر رييس و دارالانشاى اين مجلس بايد پيگيرى شود. همايون همايون معاون اول مجلس نمایندگان، در ٣١ سرطان سال روان، رييس دارالانشاى اين مجلس را به اتهام اختلاس و استخدام غيرقانونى صدها تن، به لوى څارنوالى معرفى نمود؛ اما رييس دارالانشا اين اتهامات را رد کرده بود.
همچنان در يک گزارشى که اخیراً تلویزیون طلوع منتشر کرده است، رییس مجلس نمایندگان و ریيس دارالانشاى اين مجلس، متهم به اختلاس در قراردادها شده اند. همچنان در اين گزارش آمده است که پنجاه ميلیون افغانی، صرف کرایۀ خانه و دفتر رییس اين مجلس در بیرون از ساختمان شورای ملی شده و شمارى از کارمندان دارالانشاء به شکل غيرقانونى استخدام شده اند.
در نشست دیروز این مجلس، روی این موضوع در حالى بحث شد که عبدالرووف ابراهيمى رييس مجلس، به خارج از کشور سفر کرده است. داکتررمضان بشردوست نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، خطاب به اعضای مجلس گفت: « امروز وقتش است که به شکل واقعی از مردم نمایندگی کنیم، اسناد اختلاس فرد اول خانۀ ملت فاش شده است، څارنوالی در این مورد هیچ کاری کرده نمی تواند، کتباً پیشنهادی را آماده کرده ام که براساس ماده ۱۰۱ قانون اساسی، وظیفه آقای ابراهیمی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت و اختلاس که خیانت ملی شمرده می شود، تعلیق کنیم».
وی اتهام اختلاس بر رییس مجلس نمایندگان را لکۀ بدنامی برای تمام مجلس دانسته افزود تا زمانی که مجلس در مورد بررسی اتهامات از خود شروع نکند، نمی تواند اتهاماتی در مورد رییس جمهور و رییس ستره محکمه را بررسی کند.
محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فراه در این مجلس گفت: «اتهام اختلاس به رییس مجلس نمایندگان، لکۀ بدنامی در تاریخ پارلمان کشور خواهد بود، وکلا اگر ترسی از خدا دارند، به جای مصلحت بینی سیاسی، از دست آقای ابراهیمی گرفته او را از ریاست مجلس پایین کنند و بعد از لوی څارنوالی بخواهند که موضوع اختلاسش را بررسی کند».
عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم کندهار در این مجلس گفت: «فکر می کنم بهتر است آقای ابراهیمی از شرم خودکشی کند، ما با این وضع در مورد فساد حکومت انتقاد نمی توانیم.»
همایون همایون نایب اول مجلس نمایندگان که ریاست نشست دیروز این مجلس را برعهده داشت، به کمیسیوهای تفتیش مرکزی و مالی و بودجه هدایت داد تا این موضوع را به شکل جدی بررسی کنند و نتیجۀ تحقیقات شان را با مجلس در میان بگذارند.
وی خطاب به کمیسیون های دایمی این مجلس گفت: «شما همه مکلف هستید که اسناد موجود در مورد اختلاس دارالانشاى مجلس و رییس مجلس نمایندگان را بررسی کنید و گزارش آن را به مجلس بیاورید تا مجلس در مورد تصمیم بگیرد.»
همایون افزود: «من شخصا کسی را متهم نکرده ام؛ اما در دارالانشای مجلس نمایندگان دهها میلیون افغانی اختلاس صورت گرفته و اسناد کامل آن را به څارنوالی فرستاده ام، امیدوارم څارنوالی این موضوع را دقیق بررسی کند و نتیجه اش را به مجلس واضح سازد که درست است یا نه».
به گفته موصوف؛ درالانشای مجلس ۳۷۰ کارمند قراردادی را استخدام کرده بود، که ۲۰۰ تن آنها عملا وجود نداشت و تنها از بابت این کارمندان، ماهانه چهار میلیون افغانی به جیب های شخصی افراد و اشخاص می رفت.
او افزود: «پس از آن که اسناد کارمندان بالمقطع را به څارنوالی فرستادم ۲۱۷ تن این کارمندان خیالی، همان روز منفک شده اند».
خدای نظر نصرت رییس دارالانشای مجلس نمایندگان، در نشست دیروز اين مجلس حضور داشت؛ اما صحبت نکرد.(پژواک)