صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس شورای عالی صلح: از راه جنگ هیچ کسی برنده نمی‌شود

رئیس شورای عالی صلح: از راه جنگ هیچ کسی برنده نمی‌شود

محمدکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح گفت که جنگ راه حلی برای رسیدن به پیروزی نیست و از راه جنگ نه دولت و نه هم گروه های مخالف مسلح، به پیروزی می رسد.  رییس شورای عالی صلح در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح روز پنجشبنه در کابل برگزار شده بود سخن گفت. در این مراسم، عبدالله عبدالله رییس اجرایی، اعضای شورای ملی، رییس شورای علما، رهبران حزب های سیاسی، فعالان نهادهای جامعه مدنی و زنان نیز شرکت کرده بودند. رییس شورای عالی صلح گفت که زمنیه صلح در افغانستان در شرایط فعلی مساعد است. آقای خلیلی افزود که مخالفان مسلح با درک وضعیت فعلی کشور آماده صلح شوند و به خواست مردم افغانستان که آرزوی پایان جنگ است، پاسخ مثبت بدهند. به گفته رییس شورای عالی صلح، یگانه راه ختم جنگ در افغانستان تفاهم و صلح است. او خطاب به مخلفان مسلح گفت که روی آوردن به صلح به معنای «تسلیمی و ذلت آنان» نیست.  همچنین در مراسم، عبدالله عبدالله رییس اجرایی از کشورهای منطقه خواست تا زمینه را برای کسانی که جنگ در افغانستان را دامن می زنند، مساعد نکنند. به گفته او، زمینه صلح در افغانستان است، اما «باید» شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی صلح در افغانستان جستجو شود.
او افزود: «دولت در برابر هیچ گروه مخالف مسلح تبعیض ندارد، در صورتیکه پیامآور صلح خودش دست به کشتار دیگران نزند. دولت معتقد است که بدون راه حل سیاسی، صلح از راه جنگ تحققپذیر نیست؛ اما دفاع از تمامیت ارضی کشور را لازم میداند.»
در بهار سال جاری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به روند صلح پیوست و پس از نزدیک به یک و نیم دهه با حکومت وحدت ملی توافق نامه صلح امضا کرد .
همچنین فضلهادی مسلمیار رییس مجلس سنا در این مراسم از شورای عالی صلح خواست تا توجه شان را نه تنها به مسایل صلح با گروه طالبان معطوف کند که برای حل اختلافات سیاسی و تفرقه انگیز میان مردم نیز توجه کند. شورای عالی صلح تاکید کرد که این شورا، بدون اهمیت دادن به پروپاگندها، به صورت جدی به کارهایش ادامه خواهد داد و امیدوار است که در آینده نزدیک افغانستان به صلح دست یابد.