صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ازبکستان: حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان به ثبات منطقه کمک می‎کند

ازبکستان:  حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان به ثبات منطقه کمک می‎کند

رئیس جمهور ازبکستان می گوید، حمایت از تلاش های صلح در افغانستان برای تقویت ثبات در منطقه کمک می کند. شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، گام دیگر برای تقویت بیشتر ثبات در منطقه حمایت از تلاش هایست که برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان در پیش گرفته شده است.
وی دیروز در اولین سخنرانی خود خطاب به اعضای نشست مجمع عمومی ملل متحد، تعهد کرد که حکومتش در زمینه کار برای رفاه و بهبود حقوق بشر در آن کشور و منطقه آسیای مرکزی، تمرکز خواهد کرد.
میرضیایف در بیانیه خود که متن آن در صفحه انترنت ملل متحد به نشر رسیده گفته است، برای بازسازی اقتصادی افغانستان در خصوص زیربنای ترانسپورتی و انرژی که در جریان ۱۶ سال جنگ از بین رفته به کمک کشورش ادامه خواهد داد.
او در ادامه گفت، ما متقاعدیم که یگانه راه پیشرفت صلح در افغانستان مذاکرات مسقیم است.
وی افزود، مذاکرات صلح باید به رهبری افغان ها و در داخل قلمرو افغانستان تحت نظارت ملل متحد باشد.
رئیس جمهور ازبکستان در سحنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در باره صلح افغانستان و کشورهای همسایه حمایت کرد.  وی افزود: «افغانستان باید در محور داغ اجندای جهانی باقی بماند.»
به گفته رئیس جمهور ازبکستان تلاش های جامعه جهانی باید در قدم اول روی حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی حاد تمرکز کند.
رئیس جمهور ازبکستان در ادامه بیانیه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، به خاطر بهبود وضعیت زنده گی مردم در ماه سپتمبر مالیه را کاهش داده، به کار و بارهای تجارتی قرضه داده و زون های اقتصادی را ایجاد کرده است.
ازبکستان در جریان حدود ۲۵ سال حکومت اسلام کریموف بعضی اوقات اختلافات مرزی، تنش های قومی و اقتصادی به خاطر توزیع آب و انتقال انرژی با برخی از همسایه های خود در منطقه داشته است.
رئیس جمهور ازبکستان در بیانیه خود گفت، حکومت وی برای ایجاد یک آسیای مرکزی آرام و باثبات اقتصادی با روابط همسایگی خوب کار خواهد کرد.
او همچنان گفت:  «امضا پیمان مرزی بین ازبکستان و قرغزستان در اوایل این ماه یک تحول و رویداد برجسته به شمار می رود.»
وی افزود، این پیمان برای پیشرفت اهداف بزرگ تر وی در منطقه کمک خواهد کرد و یک فضای سیاسی جدید را در زمان کوتاه حکومت او در منطقه ایجاد کرده است.
در مسئله حقوق بشر که ازبکستان مورد انتقاد دایمی ادارات سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر است، رئیس جمهور ازبکستان در این سخنرانی خود مدعی شد که از ماه های اول حکومتش درین رابطه به پیشرفت های نایل آمده است.
میرضیایف گفت، هدف وی ساختار یک جامعه و دولت دموکراتیک است که در آن منافع بشری در اولویت قرار داشته باشد.
وی ادعا کرد که روی پیشرفت در ارتباط به ازبین بردن کار کودکان و کار اجباری و همچنان ایجاد یک اداره قضایی مستقل کار می کند.
او افزود که می خواهد در سیستم محابس کشورش نیز اصلاحات به میان آورد. ( رادیو آزادی)