صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت عدلیه: بیش از ۲۰۰ کودک متهم به جرایم امنیتی هستند

وزارت عدلیه: بیش از ۲۰۰ کودک متهم به جرایم امنیتی هستند

وزارت عدليۀ کشور ميگويد که بيش از ٢٠٠ طفلى که در مراکز اصلاح به سر میبرند؛ مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مى باشند.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتى اين وزارت که دیروز نشر شد، آمده است که در حال حاضر، حدود ٨٠٠ طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛ مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند که از این میان، ٨٢ تن از این اطفال، دختر و ٧١٩ تن دیگر شان پسر هستند.
منبع افزود که بربنیاد کتگوری تخلفات، بسیاری از اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند، در توقیفگاه بگرام، مرکز اصلاح کابل و ننگرهار به سر میبرند.
درخبرنامه ، سرقت و قتل رابه ترتیب، از موارد دیگری عنوان کرده است که بسیاری از اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به آن اند.
بربنياد معلومات منبع، ٢١٣ تن مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، ١٦٢ تن به جرم سرقت، ١١١تن به جرم قتل و متباقی این اطفال؛ مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم اختطاف، قاچاق مواد مخدر، لواط، زنا، حادثۀ ترافیکی و موارد دیگر است.  در خبرنامه تصريح گرديده که براساس قانون، اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند، در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری میشوند.( پژواک)