صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح جامع تامین امنیت مراکزدینی ومذهبی آماده تطبیق است

طرح جامع  تامین امنیت مراکزدینی ومذهبی  آماده تطبیق است

در آستانه ماه محرم مقامات امنيتي حکومت ميگويند که طرح جامع تامين امنيت مراکز ديني و مذهبي اهل تشيع آماده تطبيق است و تدابير جدي براي تامين امنيت مراسم ماه روي دست گرفته شده است.
در جلسه اي که دوشنبه شب، 27 سنبله،  با حضور معاون دوم رييس جمهور، وزير امور داخله، لوي درستيز، معين ارشد امنيتي وزارت امور داخله، قومندان گارنيزيون کابل، نهادهاي امنيتي و علماي شناخته شده اهل تشيع برگزار شد، آخرين تدابير امنيتي اتخاذ شده از سوي حکومت در باره تامين امنيت مراسم  دهه محرم مورد ارزيابي قرار گرفت.
معاون رئيس جمهور در اين نشست از تصويب طرح جامع تامين امنيت مساجد و تکاياي اهل تشيع در شوراي امنيتملي خبر داد و گفت که اين طرح در مرحله تطبيق قرار دارد.
به گفته معاون دوم رياست جمهوري،  اين طرح زمينه مشارکت مردم و حکومت را در تامين امنيت مراکز ديني و مذهبي فراهم ميسازد و باعث تقويت اعتماد بين مردم و حکومت خواهد شد.
به گفته وي، اين طرح تنها براي دهه ماه محرم سال جاري تهيه نشده و بر اساس آن حد اقل براي دو سال امنيت مراکز ديني و مذهبي اهل تشيع با همکاري حکومت تامين ميگردد.
آقاي دانش اين طرح را در آستانه ماه محرم بسيار با اهميت دانست و بر سرعت بخشيدن به مراحل عملي آن تاکيد کرد. وي هم چنين از تمام برگزارکنندگان مراسم دهه محرم به خصوص علما خواست که از هرگونه حرکت هاي افراطي که باعث نفاق و صدمه زدن به وحدت موجود ميان اهل تسنن  و تشيع در کشور مي گردد جلوگيري کنند.
وي توطئه عليه مردم و دولت افغانستان را از سوي تروريست ها و دشمنان کشور، عميق دانست و بر همدلي مردم با حکومت تاکيد کرد و طرح تامين امنيت مساجد و تکاياي اهل تشيع را آغازي نيک براي اين همدلي دانست.
در اين نشست هم چنين ويس برمک سرپرست و نامزد وزير وزارت امور داخله با تشريح اقدامات و تدابير اتخاذ شده براي تامين امنيت مراکز مذهبي در دهه محرم از آمادگي ها در اين زمينه اطمينان داد و از تدابير امنيتي در سه سطح استراتژيک، اوپراتيفي و تخنيکي خبر داد و هماهنگي ها ميان ارگان هاي امنيتي را و هم چنين همکاري مردم و علما را با نهادهاي امنيتي بي نظير دانست.
در اين جلسه هم چنين مسئولين عالي رتبه امنيتي و تعدادي از علما و متنفذين نظرات و پيشنهادهاي خود را در زمينه تامين امنيت مراسم دهه محرم  و اهميت اين موضوع بيان کردند.