صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تقاضای پناهندگی شماری از اعضای ارشد طالبان

تقاضای پناهندگی  شماری از اعضای ارشد طالبان

بر اساس معلومات منابعی از درون حکومت وحدتملی، شماری از اعضای ارشد طالبان به گونهی فردی و گروهی در تلاشها برای پناهندگی در شماری از کشورها را آغاز کردهاند.
این منابع میگوید که این سران طالبان بگونه مخفیانه از شبکه استخباراتی پاکستان و رهبران طالبان با برخی از کشورها تماسهایشان را نیز بیشتر ساخته اند.
یک منبع حکومتی که نخواست نام از وی گرفته شود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، این چهرههای مطرح طالبان پس از کشته شدن مرموز برخی از سران طالب در پاکستان تلاش پناهندگی در کشورهای خارجی را آغاز کردهاند.
از سوی هم این منبع میگوید که استراتژی جدید امریکا برای افغانستان بر خلاف توقع طالبان بوده و همچنان در قطعنامه کنفرانس بریکس از اقدامات بر ضد طالبان سخن گفته شده و پیش از آن عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز گروه طالبان را بگونه رسمی تروریست خواندهاند. بگفته این منبع حکومتی، ملا یعقوب بگونه مخفی در قطر خواست پناهندگی کرده و ملا صدر ابراهیم نیز در چین و ترکیه خواستار پناهندگی شدهاست. این منبع حکومتی افغانستان که از گرفتن ناماش خود داری کرد همچنان گفت که نامهای شماری از طالبان دیگر را که در تلاش گرفتن پناهندگی در برخی از کشورها هستند به علت مشکلات امنیتی افشا کرده نمیتواند. به گفته این منبع برخی از طالبان دیگر با شورای عالی صلح افغانستان نیز تماسهای مخفیانه برقرار کردهاند. این معلومات در حالی به نشر میرسد که مقامات در کندهار تائید کردند که چند روز قبل شماری از طالبان با خانوادههایشان به این ولایت برگشته اند. این منبع حکومتی میگوید که این اقدام برخی از سران طالبان، پاکستان را نگران ساخته و اینکشور سعی میکند تا جلو آنان را بگیرد.
پاکستان به دیپلوماتهایش در چین، ترکیه، قطر، قزاقستان و برخی کشورهای دیگر گفته است که در مورد خواست پناهندگی شماری از طالبان بررسیهای جدی را انجام داه و تلاش کنند تا از پناهندگی آنان جلوگیر نمایند.
این منبع همچنان گفته است که با توجه به این تلاشهای پاکستان حکومت افغانستان سعی میکند تا این سران طالبان بگونه مصون از آن کشور بیرون شوند. بر اساس معلومات این منبع معتبر حکومتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جریان سفر اش به قزاقستان این موضوع را با مقامات ترکی و قزاقستانی در میان گذاشته است.
اما این منبع نگفته است که با آستانه و انقره در این مورد چه گفتوگوهای شده و حکومت افغانستان چه خواستهای را مطرح کردهاست.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردهاند. (رادیوآزادی)