صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان اخراج اجباری پناهجویان افغان را از سرگرفت

آلمان اخراج اجباری پناهجویان افغان را از سرگرفت

دولت آلمان که بعد از انفجار خونین نزدیک سفارت این کشور در کابل، اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده بود، با برگرداندن اجباری چند پناهجوی این روند را از سرگرفت. به گفته مسئولان اداره بینالمللی مهاجرت در کابل ۸ نفر از پناهجویان افغان حوالی ساعت ۷ صبح دیروز چهارشنبه ۲۲ سنبله به میدان هوایی کابل برگردانده شدند.
مسعود احمدی، مسئول برنامه بازگشت دواطلبانه مهاجران و پناهجویان از کشورهای اروپایی به افغانستان، گفت که این افراد به اجبار از آلمان اخراج شدند و دولت افغانستان نیز آنان را تحویل گرفت. او گفت که اداره بینالمللی مهاجرت آماده ارائه خدمات صحی و تهیه اقامتگاه موقت برای این افراد بود ولی تمام آنان بدون دریافت این گونه خدمات به مقصدهای اصلی خود رهسپار شدند. رسانههای آلمان گزارش داده که این افراد سهشنبهشب، ۲۱ سنبله اخراج شدند و در عین حال شماری از افغانها و آلمانیها به این تصمیم دولت آلمان در میدان هوایی دوسلدورف آلمان تجمع اعتراضی به پا کردند.
بر اساس گزارش دویچه وله، خبرگزاری رسمی آلمان حدود ۱۰ هزار افغان در فهرست اخراج اجباری قرار دارند.  به گزارش این خبرگزاری تنها در شش ماه اول سال جاری میلادی حدود ۱۳۵ هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی دادهاند که از این میان بیش از ۹ درصد آن شهروندان افغانستان بوده است. به این ترتیب در این مدت بعد از اتباع سوریه و عراق، آنها سومین گروه متقاضی پناهندگی در آلمان را تشیکل میدهند.
در نیمه اول سال جاری میلادی آلمان ۲۶۱ پناهجوی افغان را به افغانستان برگرداند و تا شروع ماه جاری میلادی نیز شمار پناهجویان افغانستان که تقاضای پناهندگی آنان رد شده به ۱۰ هزار نفر رسیده است.
پیش از این حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین گفته بود که دولت آلمان پس از بررسی وضعیت امنیتی افغانستان و به درخواست کابل تصمیم گرفته که اخراج اجباری پناهجویان را متوقف کند. در سال ۲۰۱۷ میلادی دوصد پناهجوی افغان نیز داوطلبانه این کشور را ترک کرده بودند. (بی بی سی)