صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملت سازي نمي کنيم،تروريستها را ميکشيم

ملت سازي نمي کنيم،تروريستها را ميکشيم

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سر انجام صبح دیروز سه شنبه، ۳۱ اسد، استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان را اعلام کرد.
آقای ترامپ استراتژی جدید خود در قبال افغانستان و جنوب آسیا را در یک سخنرانی تلویزیونی در یک پایگاه نظامی در حومه شهر واشنگتن اعلام کرد. تداوم مبارزه با تروریسم، حمایت از دولت افغانستان و عدم تعیین جدل زمانی برای مبارزه با تروریسم و خروج از افغانستان و فشار بر پاکستان از نکتههای اساسی استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا است.
رئیس جمهور آمریکا گفت که از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان حمایت میکند و خواهان تقویت نیروهای امنیتی افغانستان شد. او گفت که به هر اندازه که که نیروهای امنیتی افغانستان قویتر شوند، به همان اندازه به آمریکا کمتر نیاز خواهد بود.
او تاکید کرد که دولت افغانستان برای تامین امنیت این کشور با دشمنی میجنگد که آمریکا را نیز تهدید میکند.
آقای ترامپ گفت که آمریکا به عنوان همکار و دوست مردم افغانستان باقیخواهد ماند، اما به مردم افغانستان دیکته نخواهد کرد که چگونه زندگی کنند و چگونه جامعه پیچیده خود را مدیریت کنند. او افزود که:« ما دیگر ملت سازی نمیکنیم، ما تروریستها را میکشیم.» او افزود که مردم افغانستان باید خود سرنوشت و آینده خود را در دست گیرند.
رئیس جمهور آمریکا در مورد حمایت مالی و تعهد آمریکا در قبال افغانستان گفت که:« تعهد ما نامحدود نیست و حمایت ما چک سفید نخواهد بود.» او گفت که دولت افغانستان باید سهم خود از بار مسئولیت نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور خود را ادا کند.
آقای ترامپ افزود که مردم آمریکا انتظار دیدن اصلاحات واقعی، پیشرفت واقعی و نتیجه واقعی  را در افغانستان دارند. او گفت که:« صبر ما نامحدود نیست، ما چشمان خود را باز نگه خواهیم داشت.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که این نیروها از افغانستان خارج نخواهند شد؛ زیرا این کار منجر به قوت گرفتن گروههای تروریستی میشود. او گفت که خروج آمریکا از افغانستان این کشور به وضعیتی مشابه قبل از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بر خواهد گرداند و خلای را بوجود خواهد آورد که تروریستها آن را پر خواهند کرد.
برخلاف انتظارها، آقای ترامپ از افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان حرف نزد و گفت که در این مورد بنابر نیاز و بر اساس شرایط افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. او افزود که درباره برنامههای امنیتیاش حرف نمیزند و دشمن هیچگاه به این برنامهها پی نخواهد برد.
پیش از آن شماری از رسانههای آمریکایی گزارش داده بودند که آمریکا بین ۳ تا ۵ هزار سرباز دیگر در افغانستان خواهد فرستاد، اما رئیس جمهور آمریکا گفت که تعداد سربازانش را در آمریکا بر اساس نیاز و شرایط تعیین خواهد کرد.
جنگ آمریکا در افغانستان، طولانیترین جنگ تاریخ این کشور است. آقای ترامپ تاکید کرد که این جنگ را برنده خواهد شد. او گفت که تروریستها جایی برای پنهان شدن نخواهند داشت و هرجا که بروند نیروهای آمریکایی آنها را پیدا خواهند کرد.

آمریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ جنگ علیه تروریسم را در افغانستان آغاز کرد. از آن زمان تا کنون ۲۴۰۰ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است. اکنون آمریکا ۸۴۰۰ سرباز در افغانستان دارد که بیشتر مشغول آموزش، مشوره دهی و حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان است.