صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ:در برابر پناهگاههاي امن تروريستان در پاکستان سکوت نميکنم

ترامپ:در برابر پناهگاههاي امن تروريستان در پاکستان سکوت نميکنم

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا با اعلام استراتژي جديد آمريکا براي افغانستان و آسياي جنوبي گفت که رويکرد دولت او نسبت به پاکستان تغيير خواهد کرد.
آقاي ترامپ گفت که ديگر در برابر پناهگاههاي گروههاي تروريستي همانند طالبان و ساير گروهها در پاکستان، سکوت نخواهد کرد.
او گفت که آمريکا ميلياردها دالر در اختيار پاکستان گذاشته ولي آنها به گروههايي که عوامل بينظمي و خشونت هستند، فضاي امن دادهاند. او گفت: «پاکستان به سازمانهايي پناه داده که هر روز تلاش ميکنند مردم ما را بکشند...اين وضع بايد تغيير کند و اين تغيير فورا انجام خواهد شد.»
رئيس جمهور آمريکا هشدار داد که اگر پاکستان به « جنايتکاران» و « تروريستها» پناهگاه امن فراهم کند، چيزهاي زيادي براي از دست دادن دارد.
او گفت که پاکستان در گذشته شريک مهمي براي آمريکا بوده و نظاميان هردو کشور در برابر «دشمن مشترک»جنگيدهاند. او همچنين گفت که مردم پاکستان از تروريسم و افراطگرايي رنجهاي زيادي ديده و قربانيهاي زيادي را متحمل شده و آمريکا از اين قربانيها قدرداني ميکند.
او تاکيد کرد که اکنون زمان آن رسيده است که پاکستان تعهدش را به مدنيت، نظم و صلح نشان دهد.
آقاي ترامپ در بخش ديگر از سخنان خود خواهان کمک هند، رقيب ديرينه پاکستان، در آوردن امنيت به افغانستان شده است. او هند را شريک کليدي امنيتي و اقتصادي آمريکا خواند و گفت که از هند ميخواهند در افغانستان با آمريکا همکار باشد، بويژه در بخش انکشاف و همکاريهاي اقتصادي.