صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بررسي قضاياي اخير خشونت عليه خبرنگاران قناعت بخش بوده است

روند بررسي قضاياي اخير خشونت عليه خبرنگاران قناعت بخش بوده است

کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، از تلاش حکومت بخاطر پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سه ماه گذشته استقبال کرد. فهیم دشتی معاون کمیته مشتر ک رسانه ها و حکومت، در یک نشست خبری گفت که در ماه های اخیر این کمیته که زیر نظر سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور فعالیت می کند، دستاوردهایی داشته است.
وی افزود: «یک مسئله که وضعیت را کمی از گذشته بهتر ساخته پیگیری همزمان خشونت هاست، از سه ماه به این سو هرحادثه که اتفاق می افتد همزمان پیگیری می شود.»
دشتی در ادامه افزود که در این مدت، نزدیک به ۴۰  مورد خشونت علیه خبرنگاران وتهدید علیه رسانه ها پیگیری شده است و گزارش مربوط به قضایای خشونت در هر جلسه از سوی فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه ها، ریاست امنیت ملی، اداره ارگان های محلی و وزارت امور داخله ارایه می شود.
معاون کمیته مشترک گفت: «درجلسه یی که ماه گذشته داشتیم ۱۵مورد قضیه از جمله چهار مورد تهدید علیه رسانه ها و ۱۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران بود که از موارد خشونت سه قضیه آن مورد بررسی دانسته شد و دیگر قضایا یا شخصی بودند یا قضایایی بودند که با میانجی گری حل شده است .»
به گفته وی، تا اکنون کمیته مذکور در ۳۱ ولایت ایجاد شده است؛ اما در ولایات بامیان، زابل و تخار تا هنوز شکل نگرفته است. دشتی خاطر نشان کرد که از سال ۱۳۸۲ تا اکنون، حدود یک هزار مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها ثبت شده است و طبق بررسی های صورت گرفته، ۴۲۵ مورد آن قابل پیگیری تشخیص شده است.
وی درعین حال گفت که صندوق حمایت از خبرنگاران نیز به زودی با مدیریت جدید آغاز به فعالت خواهد کرد.
معاون کمیته مشترک رسانه ها و حکومت در مورد خانه های امن خبرنگاران نیز گفت که طرزالعمل این خانه ها تکمیل شده و قرار است به همکاری اداره ارگان های محلی در هشت حوزه ایجاد شود.
سید آقا حسین سانچارکی معین نشراتی وزرت اطلاعات و فرهنگ گفت که در طی ۱۰ ماه از ایجاد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، هر ماه جلسه آن برگزار شده است.
وی افزود که در این مدت، افزون  بربررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران، برخی مشکلات دیگر نیز حل شد و مسائلی از جمله ایجاد سهولت برای تضمین بانکی رسانه ها و حق العضویت و مقروض بودن رسانه ها به حکومت نیز جریان دارد. (پژواک)