صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: طالبان وداعش درميرزاولنگ دست به کشتار غيرنظاميان زده اند

سازمان ملل: طالبان وداعش درميرزاولنگ دست به کشتار غيرنظاميان زده اند

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بر اساس یافتههای هیات حقیقت یاب بخش حقوق بشر این سازمان، گروه طالبان و داعش در منطقه میرزاولنگ ولایت سرپل دست به کشتار غیرنظامیان و افرادی خارج از ساحه جنگ زده است.
یوناما گزارش ابتدایی هیات حقیقت یاب بخش حقوق بشر سازمان ملل را دیروز یکشنبه ۲۹ اسد منتشر کرد. در این گزارش سازمان ملل تایید میکند که گروه طالبان و داعش در حمله به میرزاولنگ ۳۶ غیرنظامی را قتل عام کرده اند.
بر اساس گزارش یوناما، دستکم نیمی از این افراد روز شنبه ۱۴ اسد، به قتل رسیدهاند. در این روز گروه طالبان خانوادههای در حال فرار از منطقه را متوقف کردند، زنان و کودکان را جدا کردند و دستکم ۱۸ نفر را کشتند.
یوناما گفته اس همهی کسانی که طالبان و داعش در این روز به قتل رساندهاند غیرنظامی و افرادی خارج از ساحهی جنگ بودهاند.
براساس قوانین جنگ و حقوق بینالملل، افراد «خارج از جنگ» (hors de combat) به کسانی گفته میشود که در جنگ دخیل یا در میدان نبرد نیستند.
مقامات محلی ولایت سرپل در واکنش به گزارش یوناما گفته که آمار سازمان ملل تنها شامل قربانیانی میشود که هیات حقیقت یاب این سازمان اجساد آنها را دیدند و یا توانستند که هویت آنها را تشخیص دهند.
ذبیحالله امانی سخنگوی والی سرپل به رسانهها گفته که آمار ارائه شده در گزارش سازمان ملل شامل قربانیانی نمیشود که در گورهای دستهجمعی در میرزاولنگ دفن شدهاند و هنوز هویت آنها به درستی شناسایی نشده است.
مقامات محلی ولایت سرپل گفته بودند که گروه طالبان در تبانی با گروه داعش در این منطقه ۵۲ نفر را به صورت فجیع به قتل رساندهاند. آنها گفته بودند که این گروهها برخی قربانیان را سربریده بودند، تعدادی را از کوهها به درهها پایین انداختهاند و تعدادی را هم سلاخی کردهاند.
اما سازمان ملل متحد میگوید که در مصاحبه هیات حقیقت یاب حقوق بشرش با شاهدان عینی و مقامات رسمی، سربریدن افراد و همچنین ادعای گروگانگیری زنان و خشونت جنسی، تایید نشده است.
تادامیچی یاماموتو، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان« کشتار بیرحمانه غیرنظامیان و افراد خارج از میدان نبرد» را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی دانسته است.
سازمان ملل حمایت خود را از تحقیقات فوری، بیطرفانه و شفاف در مورد کشتار میرزاولنگ اعلام کرده و گفته که عاملان این کشتار باید در مقام پاسخگویی قرار گیرند.
اوایل صبح روز شنبه ۱۴ اسد، منطقه استراتژیک میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل سقوط کرد. بر اساس گفتههای مقامات محلی ولایت سرپل، گروه طالبان بعد از در دست گرفتن کنترل این منطقه، در تبانی با گروه داعش غیرنظامیان را تیرباران کردند.
سخنگوی والی سرپل در آن زمان به روزنامه« افغانستانما» گفت که این منطقه به دلیل نرسیدن کمکهای نظامی و تجمع بیش از حد مخالفان دولت، سقوط کرد.
نیروهای امنیتی به فرماندهی قول اردوی ۲۰۹ شاهین روز ۲۰ اسد عملیات بازپسگیری این منطقه را آغاز کردند و اعلان کردند که توانستهاند این منطقه را از کنترل طالبان خارج کنند و تلفات سنگینی نیز به مخالفان دولت وارد کنند.