صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چندين قضيه خشونت عليه خبرنگاران در يک ماه اخير بررسي شده است

چندين قضيه خشونت عليه خبرنگاران در يک ماه اخير بررسي شده است

هشتمین جلسه کمیته مشترک فدراسیون خبرنگاران، رسانهها و حکومت دیروز یکشنبه ۲۹ اسد، به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه اعضای این کمیته گزارش ساحه کاری مربوط خود را در مدت یک ماه اخیر ارائه کردند.
بر اساس گزارش نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله در یک ماه گذشته چندین قضیه خشونت علیه خبرنگاران در پایتخت و ولایتها بررسی شده است.
به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، قضیه توهین به رحمت الله زیارمل خبرنگار آریانانیوز توسط پولیس سرحدی در ولایت ننگرهار، قضیه تهدید فرحناز نوری خبرنگار تلویزیون تابان در ولایت هرات از سوی افراد نا شناس، قضیه توهین و تحقیر خبرنگاران در محبس هرات و قضیه تهدید حمیرا عدیل خبرنگار رادیو نشاط در ولایت فراه تا کنون از طرف ارگانهای مربوطه محلی بررسی شده است.
نماینده ریاست عمومی امنیتملی نیز گفته است که قضیه تهدید رادیو و تلویزیون« انعکاس» در ولایت ننگرهار و حمله مسلحانه به خانه شریف امیری خبرنگار تلویزیون«طلوع» از سوی این اداره بررسی شده و تدابیر امنیتی در آن مورد گرفته شده است.
سخنگوی لوی سارنوالی نیز گفته که قضیه خشونت علیه نصرت پارسا خبرنگار« رادیو آزادی» را بررسی کرده است. این اداره همچنین  گفته که به زودی جلسهای را به منظور بررسی سوء استفاده از شبکههای اجتماعی با فدراسیون خبرنگاران و رسانهها، برگزار میکند.
سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل گفته در ۱۷ ولایت جلسه کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران برگزار نمیشود. او همچنین گفته که شماری از خبرنگاران ولایت کندز گفتهاند که در جریان جنگهای این ولایت زیانهای مالی دیدهاند.
به گفته سخنگوی اداره ارگانهای محل، والی غور گفته که خبرنگاران رسانههای خارجی در تهیه گزارش از این ولایت بیطرفی را رعایت نمیکنند و در گزارشهای خود نظر مقامات محلی را نمیپرسند.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به اعضای کمیته دستور داده است که جلسه کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت را در ولایتهای کشور هر ماه برگزار کنند. او تاکید کرد حتی اگر هیچ قضیهای وجود نداشته باشد، بازهم باید این جلسه دایر شود و اعضای کمیته باهم تبادل نظر کنند.
مجیب خلوتگر رئیس نهاد« نی» و عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان در این جلسه گفته است که تمام اسناد و مدارک در مورد ۱۷۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران تهیه شده و این پروندهها به نهادهای کشفی و عدلی فرستاده خواهد شد.
او گفته است که دو قضیه خشونت علیه خبرنگاران بصورت مجهول باقیمانده است. معاون رئیس جمهور به وزارت داخله گفته که تا دو هفته دیگر بررسی این دو قضیه را تکمیل کند و به نهادهای مربوط تحویل دهد.
معاون رئیس جمهور گفته است که در گذشته آماری از قضیههای خشونت علیه خبرنگاران وجود نداشت، اما با ایجاد کمیته مشترک، قضیههای خشونت علیه خبرنگاران مشخص شده و به صدها پرونده رسیدگی صورت گرفته است.
این کمیته پیش از این نیز جلساتی را برای بررسی خشونت علیه خبرنگاران و رسانههای کشور دایر کرده است. این کمیته بر اساس ماده سیزدهم طرزالعمل تامین امنیت  و مصونیت خبرنگاران و رسانهها ایجاد شده است.