صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات غزني: از ميان ده فرد ربوده شده 6 تن آنها رها شدند

مقامات غزني: از ميان ده فرد ربوده شده 6 تن آنها رها شدند

افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی از جمع ده فرد ملکی که ربوده بودند، شش زن را رها کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی روز یکشنبه گفت که این زنان به خانوادههایشان تسلیم داده شده و برای رهایی بقیه افراد نیز تلاشها جریان دارد.
وی افزود که در مورد هویت این افراد مسلح چیزی گفته نمیتواند اما به گفته وی حدس زده میشود که نزاع بالای زمین و آب میان دو قریه، سبب این اختطاف شده باشد.
وی افزود: «در میان این ده تن، شش تن زنان بودند که اختطاف کنندگان آنان را رها کردهاند تا کنون انگیزه این اختطاف معلوم نیست اما قبلاً میان دو قریه تنشها به خاطر آب به میان آمده بود که از این تنشها حدود ۱۵۰ سال میگذرد بناءً تلاشها برای مشخص شدن ریشه این حادثه و رهایی بقیه افراد جریان دارد.»
این در حالیست که افراد مسلح ناشناس نقاب پوش، صبح روز شنبه، ده تن از باشندگان ولسوالی قره باغ را که به شهر غزنی روان بودند اختطاف و به مکان نا معلوم انتقال دادند.
مقامات و باشندههای محل گفته اند که در میان افراد ربوده شده زنان و کودکان نیز شامل بودند که زنان یک روز پس از اختطاف دوباره رها شدند.
چمن شاه اعتمادی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که موضوع حقوقی میان اقوام قریههای نیخته و شیر آباد جنبه جنایی گرفته و سبب این حادثه شدهاست.
وی افزود: «یک دعوای حقوقی بوده میان دو قریه نیخته که مربوط به مردم هزاره است و در طرف دیگر قریه شیر آباد است که مردم آن پشتون میباشند و تحریکاتی از سوی مخالفین حکومت نیز وجود داشته است اینها میخواهند مسایل حقوقی را به مسایل جنایی و حتی قومی و مذهبی بکشانند یک تعداد از مردم اهل تشیع را به اسارت گرفته اند.»
به اساس معلومات مقامات محلی، قبل از این یک تن از باشندههای منطقه شیر آباد از سوی مردم منطقه نیخته به قتل رسیدهاست و در مقابل باشندههای قریه نیخته جریان آب به قریه شیرآباد را قطع کردهاند.
قبل از این نیز در برخی ولایات و حتی شهر کابل میان باشندههای مناطق مختلف بالای زمین و برخی مسایل دیگر درگیری به میان آمده اما با وساطت بزرگان قومی، مقامات حکومتی و متنفذین حل گردیدهاست. ( رادیو آزادی)