صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: مردم درمقابل تروریسم بپاخیزند

معاون رئیس جمهور:  مردم درمقابل تروریسم  بپاخیزند

سرور دانش معاون ریاست جمهوری از مردم میخواهد که در هماهنگی با دولت در مقابل تروریسم بپاخیزند و از کشور خود دفاع کنند.
آقای دانش دیروز شنبه ۲۱ اسد، در مراسم معرفی سرپرست وزارت اقتصاد گفت که حکومت از خیزشهای مردمی در مقابل گروههای تروریستی استقبال میکند، اما تاکید کرد که خیزشهای مردمی باید در قالب یک« بسیج عمومی مردمی» و در هماهنگی با دولت و نیروهای اردو و پولیس باشد.
 او افزود:« ما از مردم افغانستان در سراسر کشور و در تمام ولایات به شمول تمام اقوام، زبان ها، مذاهب و جریان های سیاسی و مدنی می خواهیم که به دور از نفرت پراکنی های مذهبی و قومی، صفوف خود را در مقابل دشمنان منسجم تر بسازند و در تأمین امنیت در کنار اردو و پولیس کشور سهم بگیرند.»
بعد از حمله گروه طالبان به منطقه میرزاولنگ در ولایت سرپل و قتلعام غیرنظامیان، مسئلهی مسلح شدن مردم در شبکههای اجتماعی مطرح گردید. این مسئله در بین کاربران شبکههای اجتماعی موافقان و مخالفان زیادی داشت. موافقان این ایده به این باور بودند که برای تامین امنیت مردم، مسلح شدن آنها یک ضرورت است، اما مخالفان آن میگفتند که این کار باعث هرج و مرج و افزایش ناامنی خواهد شد. اما دولت تاکید میکند که برنامه مسلح سازی مردم با نام« نیروهای خیزش مردمی» و در قالب نیروهای اردو و پولیس کشور صورت میگیرد و نهادهای امنیتی آن را مدیریت میکند. مقامات حکومت میگویند که این برنامه را برای افزایش همکاری مردم در تامین امنیت راهاندازی کردهاند.
آٌقای دانش در سخنرانی دیروز خود همچنین به انگیزههای کشتار مردم در میرزاولنگ و سایر مناطق کشور پرداخت و گفت که گروههای تروریستی غیرنظامیان را به جرم حمایت از دولت و دستاوردهای نوین جامعه به قتل می رسانند. او توضیح داد که حمایت از دولت به معنای حمایت از شخص رئیس جمهور، حکومت وحدتملی و یا قوم و جریان سیاسی خاص نیست. به معنی حمایت از حاکمیت قانون، قانون اساسی، ارزشهای اسلامی و بشری و دستاوردهای یک نیم دهه اخیر است. او افزود که گروهای تروریستی با تفکر قرون وسطایی تاب تحمل این ارزشها را ندارد و دست به تخریب آنها و کشتار مردم میزنند.
او همچنین گفت که بنا به گزارش رسانههای بینالمللی، گروه طالبان و سایر گروههای تروریستی به دستور استخبارات«بیگانه» به کشتار غیرنظامیان و تخریب تاسیسات عامهالمنفعه میپردازند. او افزود که رسانههای بینالمللی چندی قبل افشا کردند که استخبارات بیگانه به ملا هبتالله رهبر پیشین طالبان دستور داده بود، تا مکتبها و تاسیسات عامهالمنفعه افغانستان را هدف قرار دهد.
معاون رئیس جمهور گفت گروههای تروریستی با رد کشتار افراد ملکی در میرزاولنگ، میخواهند چهره واقعی خود را پنهان کنند. او گفت که گروه طالبان ادعا کرده که در این منطقه نیروهای پولیس و خیزش مردمی  و به اصطلاح خودشان« همدستان یهود و نصارا» را کشتهاند. اما او افزود که این نوع تبلیغات یک تلاش« مذبوحانه» است و برای مردم افغانستان چهره واقعی گروه طالبان و سایر گروههای تروریستی شناخته شده است.
او خطاب به این گروهها گفت که:« آیا واقعا مردم سرپل و فاریاب و بدخشان و پکتیا و ننگرهار و هلمند و نمازگزاران مساجد جوادیه و الزهرا و باقر العلوم در هرات و کابل، همگی یهود و نصارا هستند که مورد حمله تروریستی شما قرار می گیرند؟»
آقای دانش گفت مردم افغانستان باید بدانند که حمایت آنان از دولت و ارزشهای نوین جامعه، باعث شکوفایی آینده کشور میشود و مردم در هماهنگی با دولت نباید بگذارند که گروههای تروریستی آیندهی کشور را تخریب کنند.
او همچنین از منتقدین سیاسی حکومت خواست که وخامت اوضاع کشور را درک کنند و مشکلات را در گفتگو با حکومت حل و فصل کنند. او افزود دشمنان کشور بین مسئولین و مامورین حکومت و منتقدانش فرقی قایل نیستند و همه را واجبالقتل و مهدورالدم میدانند.
معاون رئیس تاکید کرد که خودزنیهای درونی و هرنوع تضعیف نظام، باعث تقویت دشمن میشود و دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر را به خطر مواجه میسازد.