صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مهاجرین: اخراج اجباری مهاجرین از آلمان متوقف شده است

وزارت مهاجرین: اخراج اجباری مهاجرین از آلمان متوقف شده است

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از توقف اخراج اجباری مهاجرین افغان از آلمان خبر میدهد. این وزارت دیروز شنبه ۲۱ اسد، در یک اعلامیه مطبوعاتی گفت توقف اخراج اجباری مهاجرین افغان از آلمان بر اساس درخواست دولت افغانستان و پس از بررسی مجدد وضعیت امنیتی افغانستان توسط آلمان صورت گرفته است. این وزارت گفته که از این تصمیم دولت آلمان استقبال میکند. در اعلامیه این وزارت آمده است که پس از حمله روز ۱۰ جوزا در چهارراهی زنبق در نزدیکی سفارت آلمان، این کشور تصمیم گرفت که وضعیت امنیتی افغانستان بررسی مجدد کند و پس از این بررسی تصمیم گرفته است که اخراج اجباری مهاجران به افغانستان را متوقف کند. وزارت مهاجرین گفته است که شرایط افغانستان برای اخراج اجباری مهاجرین مساعد نیست و از کشورهای دیگر اروپایی نیز خواسته است که همانند دولت آلمان وضعیت افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار دهند. 
این وزارت بویژه از کشور سویدن خواسته است که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان درخواست پناهجویان افغانستان را مورد بازنگری قرار دهد.  از چند روز بدینسو شماری از پناهجویان افغان در مقابل پارلمان سویدن تحصن کردهاند و خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان به افغانستان شدهاند. آنها به رادیو سویدن گفتها ند تا زمانی که پاسخ روشن و دقیق از اداره مهاجرت سوید دریافت نکنند، به تحصن خود ادامه میدهند.
رادیو سویدن نوشته است که این پناهجویان در شرایط سخت دست به تحصن زدهاند؛ هوا بارانی و سرد است. شماری از مردم سویدن نیز با این پناهجویان یکجا شده و در مقابل ساختمان پارلمان این کشور تحصن کردهاند.
پس از بحران مهاجرت و سرازیر شدن موج عظیمی از مهاجران به کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان، شرایط پذیرش مهاجران نیز سختتر شد. کشور آلمان اعلام کرد که بر آنها باشندگان ولایتهای امن افغانستان را اخراج خواهند کرد. بر اساس این برنامه چند پرواز از آلمان به کابل صورت گرفت و شماری از پناهجویان افغان از این کشور به کابل بازگردانده شد.
 اما ظاهرا حمله مرگبار انتحاری در نزدیکی سفارت این کشور، مقامات آلمانی را مجاب کرده است که دست از اجراج اجباری مهاجران بردارد و سیاست خود در قبال مهاجران افغان را بازنگری بکند.
سایر کشورهای اروپایی هنوز در سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود تغییراتی نیاوردهاند. اکنون هزاران مهاجر افغان در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه سویدن بی سرنوشت هستند و در معرض اخراج اجباری قرار دارند.