صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس جمهور: 14هزاربست خالی تایک ماه دیگر به اعلان گذاشته می‌شود

رییس جمهور: 14هزاربست خالی تایک ماه دیگر به اعلان گذاشته می‌شود

محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور دیروز شنبه، 21 اسد در مراسم بزرگداشت از روز جهانی جوانان که در ارگ ریاست جمهوری با حضور شماری از مقامهای حکومتی و جوانان برگزار شده بود، گفت که حکومت در هفتهی جاری 800 بست تدارکات، در دوهفتهی پیشرو 5 هزار بست خدمات ملکی و در یک ماه آینده، 8 هزار بست آموزگاری را به اعلان می گذارد.
در همین حال شماری از جوانان از نبود کار، اعتیاد جوانان به مواد مخدر و پیوستن برخی جوانان به گروه های تروریستی شکایت دارند و از حکومت می خواهند که برای حل این مشکلات اقدام جدی کند.
دیروز از روز جهانی جوانان در نقاط مختلف کشور تجلیل و بزرگداشت به عمل آمد. در مراسمی که به مناسبت روز جهانی جوانان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، شماری از جوانان کشور از بیکاری، فقر اقتصادی، اعیتاد به مواد مخدر و پیوستن جوانان به گروههای تروریستی شکایت کردند و خواهان توجه جدی حکومت به این مشکلات شدند.
 محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور وعده سپرد که برای کاهش مشکلات بیکاری در کشور بهویژه در بین جوانان تا یک ماه دیگر نزدیک به 14 هزار بست وظیفهیی در ادارههای مختلف حکومتی به اعلان گذاشته میشود.
به گفتهی رییس جمهور غنی، تا زمانی که سیستم اقتصادی کشور از چنگ فساد و حلقات مافیایی بیرون نیاید و شهروندان از طرح های حکومت پشتیبانی نکنند، مشکل بیکاری در کشور پایان نخواهد یافت.
رییس جمهوری گفت: «در این هفته 800 بست تدارکات اعلان میشود در دو هفته 5 هزار بست خدمات ملکی اعلان می شود و تا یک ماه دیگر 8000 هزار بستهای آموزگاران اعلان میگرد».
رییس جمهور غنی، مبارزه با فساد را از رسالت ها و مسوولیت های اصلی و اساسی جوانان قلمداد کرد و از آنان خواست که در برابر این پدیدهی شوم مبارزهی جدی کنند تا کشور از این مشکل نجات یابد. رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت که تمام شهروندان افغانستان فاسد نیستند و تنها یک عدهی محدود مفسد اند و با انجام فساد، میخواهند دیگران را بدنام بسازند. وی گفت: «چرا از خاطر یک عدهی محدود یک خطۀ عظیم و یک مملکت پر افتخار را می خواهند بدنام بسازند من به جرت برایتان می گویم افغان ها فساد نیستند یک عدۀ محدود استند که می خواهند از راه فساد بربادی بیاورند.»
آقای غنی افزود، تا زمانی که جوانان، زنان و فقرا به رفاه دست نیابند، افغانستان به ثبات دایمی دست نخواهد یافت. رییس جمهوری کشور در این مراسم نصاب آموزشی کنونی کشور را مورد انتقاد قرار داده و گفت که نصاب فعلی آموزشی متناسب به شرایط روز نیست و برای تغییر بنیادی این نصاب، به برگزاری یک گفتمان ملی نیاز است.
گفتنی است که دیروز شنبه، از روز جهانی جوانان در حالی در کشور بزرگداشت گردید که شماری زیادی از جوانان با چالشهای بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی دست و پنجه نرم می کنند و حکومت هر ازگاهی برای حل این مشکلات تنها وعده داده و تا کنون این وعده ها به گونهی عملی به اجرا گذاشته نشده اند.
الیاس طاهری