صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عملیات بازپس‌گیری میرزاولنگ: تاکنون یک فرمانده و۱۲ عضو طالبان کشته شده است

عملیات بازپس‌گیری میرزاولنگ:  تاکنون یک فرمانده و۱۲ عضو طالبان کشته شده است

مقامات محلی ولایت سرپل تایید میکنند که عملیات زمینی و هوایی برای بازپسگیری منطقه میرزاولنگ از شورشیان طالبان و داعش آغاز شده و تلفات سنگینی به مخالفان وارد شده است.
ذبیحالله امانی سخنگوی والی سرپل، شام دیروز جمعه ۲۰ اسد، به رزونامه« افغانستانما» گفت که این عملیات در ساعات اولیه صبح روز جمعه از زمین و هوا آغاز شد.
آقای امانی گفت در عملیات هوایی نیروهای امنیتی کشور یک فرمانده ارشد گروه طالبان بنام« مسافر» و ۱۲ نفر از اعضای گروه طالبان کشته شدهاند.
او گفت که نیروهای امنیتی توانستهاند کنترل دو پسته امنیتی را نیز از دست طالبان و داعش خارج کنند و جنگ برای بازپسگیری کامل منطقه میرزاولنگ جریان دارد. او افزود که در این عملیات یک نفر از نیروهای کماندوی کشور بصورت سطحی زخمی شده است و وضعیت سلامتیاش نگران کننده نیست.
به گفته سخنگوی والی سرپل، تمام ساکنان میرزاولنگ این منطقه را ترک کردهاند و به مرکز شهر سرپل آمدهاند. او گفت ۴۷۱ خانوده از منطقه بیرون شدهاند و در خانههای اقوام خود در شهر سرپل بسر میبرند.
او همچنین گفت که تمامی ۱۵۰ خانوادهای که در اسارت گروه طالبان در منطقه میرزاولنگ گیر مانده بودند، نجات داده شدهاند و فعلا در مرکز سرپل هستند.
وزارت دفاعملی نیز کشته شدن ۱۳ عضو گروه طالبان را در این عملیات تایید کرده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاعملی گفته که دو سرباز اردو نیز زخمی شده است.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع فرماندهی این عملیات را قول اردوی ۲۰۹ شاهین به عهده دارد و نیروهای هوایی، کماندو و سایر بخشهای نیروهای اردوی ملی در آن اشتراک دارند. وزارت دفاع گفته دو فرمانده طالبان به نامهای « مسافر» و « قاری احمدی» در جریان عملیات هوایی کشته شده است.
عملیات بازپسگیری منطقه میرزاولنگ از تصرف گروه طالبان و داعش حدود یک هفته بعد از سقوط این منطقه استراتژیک به دست گروه طالبان، آغاز شده است.
گروه طالبان در تبانی با گروه داعش بعد از در دست گرفتن کنترل این منطقه به کشتار غیرنظامیان پرداختند و ۵۲ نفر را کشتند. زنان و کودکان نیز شامل کشته شدهها است.
کشتار غیرنظامیان در این منطقه با انتقادات شدید شهروندان کشور مواجه شد. آنها مقامات حکومت مرکزی را به نادیده گرفتن هشدارهای مقامات محلی ولایت سرپل در مورد سقوط این منطقه، متهم میکنند.
لوی سارنوالی کشور نیز اعلام کرده است که نشانههای از جنایت علیه بشریت در این رویداد دیده میشود و این اداره تحقیقات جدی خود را در این باره آغاز میکند.
کمیسیون حقوق بشر گفته که یافتههای ابتدایی آنها نشان میدهد که این رویداد یک« جنایت علیه بشریت» بوده و گروه طالبان در تبانی با داعش مسئولیت آن را به عهده دارند.
یوناما؛ نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرده که تحقیقات ابتدایی خود در مورد این حادثه را تکمیل کرده و به زودی اعلام خواهد کرد.
این رویداد با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی مواجه شد و نگرانیها از سقوط ولسوالی صیاد و مرکز ولایت سرپل را افزایش داد. اما بعد از حدود یک هفته عملیات بازپسگیری این منطقه آغاز شده و جنگ در میرزاولنگ جریان دارد.