صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونـاما: تلفات غیرنظامیان درسال۲۰۱۷ افزایش یافته است

یونـاما:  تلفات غیرنظامیان درسال۲۰۱۷ افزایش یافته است

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل اعلان کرده که گزارش جدید این نهاد نشان میدهد که تلفات غیر نظامیان در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.
یوناما گزارش تازه خود در مورد تلفات غیر نظامیان را دیروز دوشنبه، ۲۶ سرطان، نشر کرد.
بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از اول جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۱۷ میلادی ۱۶۶۲ نفر در افغانستان کشته و ۳۵۸۱ نفر دیگر زخمی شده است.
یوناما در گزارش خود نوشته است که رقم کشته شدهها نسبت به زمان مشابه آن در سال ۲۰۱۶ میلادی دو درصد افزایش یافته و رقم زخمیها یک درصد کاهش یافته است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد گفته آماری که آنها در گزارش خود استفاده کرده دقیق است و افزوده که این آمار پس از یک روند کامل بررسی و مستندسازی تایید شده است.
زید رعد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر گفته ارقامی که در این گزارش آمده هرگز تمام رنجهای مردم افغانستان را از لحاظ شدت وحشت، بازتاب داده نمیتواند. به باور او جنگها و حملات انتحاری باعث آسیبهای فراوان روحی و روانی برای مردم افغانستان شده است. او از رویدادهای خونین در افغانستان به عنوان« فاجعهملی افغانستان» یاد کرده و گفته نباید از آنها چشم پوشی شود.
در گزارش یوناما آمده است که ۴۰ درصد از تلفات غیرنظامیان ناشی از کارگذاری مواد انفجاری از نوع (IED ) مانند بمبهای انتحاری و وسایل انفجاری فشاری بوده است. یوناما گفته که مخالفین دولت بیشترین حملات شان را بصورت پییچده، غیرقابل تفکیک و با استفاده از مواد انفجاری غیرقانونی انجام دادهاند.
تادامیچی یاماموتو فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد گفته که استفاده دوامدار مخالفین دولت از مواد انفجاری تعبیه شده به شکل غیرقانونی، نامتناسب و غیرقابل تفکیک، وحشتناک است. او خواستار توقف فوری استفاده از اینگونه مواد انفجاری شده است. آقای یاماموتو گفته که هزینه انسانی جنگها در افغانستان فوقالعاده زیاد است.
۱۹ فیصد از مجموع آمار تلفات غیر نظامیان مربوط کابل پایتخت میشود. حملات انتحاری و پیچیده دلیل این تلفات در کابل گفته شده است و از حمله به ریاست امنیت رجال برجسته دولتی به عنوان یک حمله پیچیده یاد شده است. همچنین تلفات غیر نظامیان پس از کابل در ولایتهای هلمند، کندهار، ننگرهار، ارزگان، فاریاب، هرات، لغمان، کندز و فراه افزایش یافته است.
در گزارش یوناما انفجار تانکر مملو از مواد انفجاری در چهار راهی زنبق در روز ۱۰ جوزا( ۳۱ می)، مرگبارترین حادثه از سال ۲۰۰۱ به این طرف خوانده شده است. یوناما گفته در این انفجار ۹۲ نفر کشته و ۵۰۰ نفر دیگر زخمی شده است.
بر اساس گزارش یوناما آمار تلفات زنان و کودکان نیز در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است. یوناما گفته در این مدت ۱۷۴ زن کشته و ۴۶۲ زن دیگر زخمی شده است که نسبت به عین زمان در سال گذشته میلادی ۲۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در این مدت ۴۳۶ کودک کشته و ۱۴۴۱ کودک دیگر زخمی شده است. یوناما گفته که این آمار  در مجموع یک فیصد افزایش را در تلفات کودکان نشان میدهد، اما به گونه مشخص مرگ کودکان ۹ درصد افزایش یافته است.
یوناما گفته است که مخالفین دولت افغانستان مسئول ۶۷ درصد از تلفات غیر نظامیان هستند. بر اثر حملات آنها ۱۱۴۱ نفر کشته و ۲۳۴۸ نفر زخمی شده است. از مجموع آمار تلفاتی که به مخالفین دولت نسبت داده شده، طالبان مسئول ۴۳ درصد، شاخه خراسان گروه داعش مسئول ۵ درصد و حمله کنندگانی که هویت آنها مشخص نشده، مسئول ۱۹ درصد باقی مانده هستند.
یوناما در گزارش خود گفته است که تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی ۲۱ درصد کاهش یافته است. در این گزارش نیروهای دولتی را مسئول کشتن ۳۲۷ نفر زخمی شدن ۶۱۸ نفر دانسته است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد از تلاشهای نیروهای دولتی افغانستان برای کاهش تلفات غیرنظامیان در جنگهای زمینی تقدیر کرده است. یوناما گفته جنگهای زمینی دومین عامل عمده تلفات غیرنظامیان هستند، اما بر اساس آمارهای آنها تلفات غیرنظامیان در جنگهای زمینی ۱۰درصد کاهش یافته که در نتیجهی کاهش استفاده نیروهای دولتی از سلاحهای انفجاری و پرتابی است. اما در گزارش یوناما گفته شده که تلفات غیرنظامیان بر اثر حملات هوایی ۴۳ درصد افزایش یافته است.
سازمان ملل متحد از اول جنوری سال ۲۰۰۹ ثبت تلفات غیرنظامیان در افغانستان را آغاز کرد. این نهاد گفته که آمار آنها نشان میدهد که از ماه جنوری سال ۲۰۰۹ تا اکنون در نتیجه منازعات مسلحانه در افغانستان ۲۶۵۰۰ نفر کشته و ۴۹۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده است.