صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استراتژی جدید منابع آبی کشور به مجلس نمایندگان ارائه گرديد

استراتژی جدید منابع آبی کشور به مجلس نمایندگان ارائه گرديد

وزير انرژي و آب، ديروز استراتژي جديد منابع آبي کشور را به مجلس نمايندگان ارائه کرد و گفت که مطالعات اين وزارت نشان ميدهد که مشکلات محيط زيستي ناشي از کمبود آب در ايران و افغانستان، ناشي از مديريت ناسالم منابع آبي توسط دولت ايران مي باشد.
انجنير علي احمد عثماني وزير انرژي و آب، که ديروز در نشست استماعيه مجلس نمايندگان شرکت کرده بود گفت که استراتژي جديد منابع آبى کشور در سه محور موجوديت آب، مديريت آب و ديپلماسي آب در کشور تهيه و ترتيب کرده است.
وي افزود که در اين استراتژي، تمامي چالشها در راستاي ساخت بندها و تاثيرات محيط زيستي در افغانستان و کشورهاي منطقه (ايران و پاکستان) به صورت دقيق مطالعه و بررسي شده است.
اين مقام بلندپايه وزارت آب کشور خاطرنشان کرد که بر اساس همين استراتژي، 40 بند آب در سراسر کشور پروژه سازي شده است.
وي در ادامة صحبت هايش گفت: «وزارت آب، با مشکل جدي تدارکاتي مواجه است که اگر توجه نشود، منابع آبي کشور قرباني خواهد شد؛ با اين وضعيت هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست در ساخت بند هاي آب در کشور سرمايه گذاري کند.»
به گفته وي، وزير انرژي و آب آنطوري که لازم است، در امور کاري صلاحيت ندارد و همين مسئله سبب بروز مشکلات در مهار منابع آبي کشور شده است.
بربنياد معلومات وزيرآب، ديپلماسي آب کشور نيز در چارچوب استراتژي جديد منابع آبى کشور و با مطالعات محيط زيستي در افغانستان و کشورهاي همسايه، آماده شده است.
بنابر معلومات وزير انرژي و آب، افغانستان يک حوزه آبي مشترک با پاکستان و 4 حوزه آبي مشترک با ايران دارد.
وي گفت: «همسايهها مي گويند مشکل آب دارند، ولي واقعيت اين است که افغانستان هم مشکل آب دارد و استفادة بي رويه از منابع آبي توسط همسايه ها، کشور ما را نيز با مشکلات زياد محيط زيستي مواجه ساخته است.»
وزير در ادامه افزود: «ايران 6 حوزه آبي دارد و 600 بند آب روي اين حوزهها ساخته است، که دهها بند آن روي 4 حوزه مشترک با افغانستان ساخته شده و ايران، آب دو حوزه مشترک را که از ايران سرچشمه ميگيرد، به صورت قطع با ساخت بندها بالاي افغانستان خشکانيده است؛ اما افغانستان تنها روي حوزة آبي هريرود يک بند سلما را ساخته است».
او تاکيد کرد که مطالعات اين وزارت نشان ميدهد که مشکلات محيط زيستي ناشي از کمبود آب در ايران و افغانستان، ناشي از مديريت ناسالم منابع آبي توسط دولت ايران مي باشد.
وزير انرژي و آب گفت که حاضر است در اين مورد، با مقامهاي ايراني مباحثه کند.
عثماني خاطر نشان ساخت که ديپلماسي فعال براي حل مشکلات آبي با کشورهاي همسايه نياز است و براي آغاز گفتگوها با همسايه ها ابتدا بايد منابع آبي کشور مهار و خطوط قرمز مشخص گردد.
به گفته او، هرکسي که براي انجام گفتگوها با همسايه ها مي روند، بايد با تمام موارد مربوط به ويژه ديپلماسي علمي، آشنايي داشته باشند و بتوانند وضعيت را تحليل کنند.
عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نمايندگان: «ما بخاطر منافع ملي و مديريت آبهاي کشور، از خواستهاي وزارت انرژي و آب و ديپلماسي آب کشور حمايت مي کنيم و وزارت آب، بايد از اين ناحيه مطمين باشد».
اين در حالي است که اخيراً حسن روحاني رييس جمهور ايران گفته که اين کشور، نمي تواند در مورد ساخت بندهاي آب در افغانستان بي تفاوت باشد؛ زيرا اين مسئله بر وضعيت محيط زيستي ايران تاثير منفي مي گذارد.
اما دولت افغانستان تاکيد دارد که مسايل آبي افغانستان و ايران، براساس توافقات مبتني بر اصول بين المللي حل شده است و افغانستان از حقوق خود استفاده مي کند.  (پژواک)