صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور آلمان: کشورهای منطقه مسؤلیت بزرگی دربرابرافغانستان دارند

رئیس جمهور آلمان: کشورهای منطقه مسؤلیت بزرگی دربرابرافغانستان دارند

فرانک اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان گفته که کشورهای منطقه و بویژه همسایههای افغانستان مسئولیت بزرگی نسبت به آینده این کشور دارند.
اشتاین مایر روز پنجشنبه، ۲۲ سرطان، بعد از دیدار از پایگاه نیروهای آلمانی در شهر مزار، به کابل آمد و با مقامات حکومت وحدتملی دیدار کرد.
سفر رئیس جمهور آلمان یک و نیم ماه بعد از حمله مرگبار روز ۱۰ جوزا در نزدیکی سفارت این کشور در چهارراهی زنبق صورت میگیرد. در این حمله ساختمان سفارت آلمان به شدت آسیب دید و شماری از کارمندان آن زخمی شدند. وزارت خارجه آلمان اعلان کرده بود که متخصصین این کشور در مورد این حمله تحقیق میکنند.
اشتاین مایر در دیدارش با رئیس جمهور غنی گفته که آلمان همکاریهای خود با افغانستان را ادامه میدهد و از پروسه صلح به رهبری افغانستان حمایت میکند.
رئیس جمهور آلمان همچنین در صحبتش به نقش کشورهای منطقه و بویژه کشورهای همسایه در زمینه صلح در افغانستان اشاره کرده و گفته که تأثیر آنها میتواند در زمینه صلح پایدار و یا تخریب افغانسان باشد. او افزوده است که این کشورها مسئولیت بزرگی در برابر آینده افغانستان دارند.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز در این دیدار گفت، حکومت متعهد به تامین صلح است و افزوده که اولویت ما صلح با پاکستان است بعد با طالبان؛ زیرا طالبان رهبری واحد ندارند. او افزوده است که صلح دو نوع است:« اول صلح اجتماعی که قریه به قریه باید در این خصوص میان مردم کار شود و دوم صلح سیاسی است. طالبان برای صلح فرصت اندک دارند و باید در این خصوص زودتر تصمیم بگیرند.»
رئیس جمهور آلمان همچنین گفته است که آینده افغانستان به دست آلمان، ناتو و یا سازمان ملل متحد نیست، بلکه خود مردم افغانستان باید تلاش کنند که کشور خود را بسازند. او افزوده بدون فهم سیاسی و شناخت واقعیتها، نمی توان به بحران افغانستان پایان داد و برای آوردن صلح در افغانستان باید تفاهم سیاسی با طالبان بوجود بیاید.
آقای غنی با اشاره با ناامنیهای اخیر و حمله در نزدیکی سفارت آلمان در کابل گفته که برای مسلکی و غیر سیاسی سازی نهادهای امنیتی تلاشها جریان دارد. او گفته که اصلاحات زیادی در وزارت دفاع بوجود آمده و رهبری این نهاد به نسل جدید و غیر سیاسی سپرده شده و اکنون تمرکز روی وزارت داخله است تا اصلاحات جدی در این وزارت نیز به وجود بیاید.
مبارزه با تروریزم بخش دیگری از صحبتهای رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور آلمان بوده است. آقای غنی تروریزم را یک تهدید مشترک برای منطقه و جهان دانسته است. او افزوده است که برای مبارزه با تروریزم نیاز به اجماع جهانی و مبارزه مشترک است.
آلمان در حال حاضر یک هزار سرباز در افغانستان دارد که در ولایتهای شمالی مستقر هستند. ماموریت اصلی این نیروها مشورهدهی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است.