صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر هند: دهلی تلاش دارد از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی میانه راه یابد

سفیر هند: دهلی تلاش دارد از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی میانه راه یابد

سفير هند در افغانستان ميگويد برخي کشورهاي منطقه تلاش دارند تا مانع گسترش روابط سياسي و اقتصادي کابل -دهلي شوند.
منپريت ووهرا، در گفتوگو با وحيد پيکان، خبرنگار بيبيسي تاکيد کرد که افغانستان يکي از اهداف اقتصادي هند است و دهلي تلاش دارد از اين طريق به کشورهاي آسيايي ميانه راه باز کند.
تنش ديرينه ميان دهلي و اسلام آباد باعث شده که دو کشور همواره همديگر را به دخالت در امور افغانستان متهم کنند.
سفير هند درباره روابط هند و افغانستان بدون اينکه نامي از پاکستان ببرد، گفت که برخي کشورهاي منطقه به شدت در تلاشاند تا مانع گسترش روابط دهلي -کابل شوند.
او گفت که روابط هند با تمام کشورها بر اساس منافع دو جانبه استوار است. اين گونه نيست که يک جانب سود ببرد اما جانب ديگر چيزي بدست نياورد.
به گفته سفير هند برخي کشورهاي منطقه ديد اين چنيني ندارد.
آنها به اين باورند که بايد روابط هند و افغانستان از هم بپاشد. اين کشورها قصد دارند روابط کابل- دهلي را از بين ببرند و «باور ما به اين است که اين تلاشها اصلا به جايي نخواهد رسيد و هيچ تاثيري نخواهد گذاشت.»
هند، پاکستان را حامي گروه طالبان ميداند. طالبان بارها به نمايندگيهاي ديپلوماتيک هند در افغانستان و يک بار به مهمانسراي دکتران هندي در شهر نو کابل حمله کردند. مهندسان هندي که براي اجرا طرحهاي عمراني به افغانستان آمدهاند، همواره با تهديد طالبان روبرو بودهاند.
به گفته اقتصادانان، اقتصاد در حال رشد هند اکنون به منابع بزرگ انرژي نياز دارد. کشورهاي آسيايي ميانه منابع سرشار از انرژي هستند.
سفير هند در کابل ميگويد که کشورش در حال زمينهسازي براي دسترسي به اين منابع و بازاريابي براي کالاهايش است.
او گفت که افغانستان ميان هند و کشورهاي آسيايي مرکزي و خاورميانه نقش يک پل را دارد. اگر هند بخواهد با کشورهاي آسيايي مرکزي روابط تجاري و اقتصادياش را گسترش دهد، بايد از راههاي افغانستان استفاده کند.
سفير هند گفت که ميان آسيايي مرکزي و جنوبي پروژههاي بزرگي وجود دارد که نقش افغانستان در آن ارزشمند است.
او گفت که افغانستان زمينههاي خوب اقتصادي دارد، به ويژه منابع سرشار معدني که هند ميتواند در بخش توسعه اين صنايع و استفاده از آن کابل را کمک کند.
اشرف غني، رئيس جمهوري افغانستان بارها اعلام کرده که ميخواهد افغانستان را به چهار راه آسيا تبديل کند. عبور لوله گاز ترکمنستان از مسير افغانستان به پاکستان و هند(تاپي) و خطوط انتقال برق کشورهاي آسيايي ميانه(کاسا يکهزار) بخشي از اين تلاشهاي دولت افغانستان است.