صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ:حمله بررادیو تلویزیون ملی ننگرهار دشمنی باآزادی بیان است

ارگ:حمله بررادیو تلویزیون ملی ننگرهار دشمنی باآزادی بیان است

رئيس جمهور غني در واکنش به حمله تروريستي بر ساختمان راديو و تلويزيون ملي ولايت ننگرهار، آن را دشمني با آزادي بيان دانسته است.
صبح ديروز چهارشنبه، 27ثور، چهار مهاجم مسلح بر ساختمان راديو و تلويزيون ملي ولايت ننگرهار حمله کردند. يکي از آنها مواد انفجاري خود را در دروازه ورودي ساختمان راديو و تلويزيون ملي ننگرهار منفجر کردند و سه نفر ديگر با نيروهاي امنيتي درگير شدند. اين مهاجمان بعد از سه ساعت جنگيدن از سوي نيروهاي امنيتي کشته شدند.
دفتر مطبوعاتي ولايت ننگرهار تاييد کرده است که در اين حمله چهار نفر از کارمندان راديو و تلويزيون ملي ننگرهار و دو پوليس کشته شدهاند. دو نفر از کشته شدهها کارمندان نشراتي و تخنيکي راديو و تلويزيون ملي بوده اند و يکي از آنها راننده و ديگري هم محافظ دفتر.
 دفتر مطبوعاتي ولايت ننگرهار افزوده که در اين حمله 7 تن از نيروهاي امنيتي و 17 غير نظامي زخمي شدهاند. در اعلاميه مطبوعاتي که از سوي دفتر رئيس جمهور غني منشتر شده آمده است که گروه تروريستي با حمله به نهادهاي رسانهاي مي خواهند صداي کساني را که براي بيان حقيقتها تلاش ميکنند، خاموش کنند.
رئيس جمهور تاکيد کرده است که اينگونه حملهها نميتوانند اراده مردم افغانستان را براي دستيابي به دموکراسي و آزادي بيان خدشهدار سازد. او گفته حکومت افغانستان براي حمايت از آزادي بيان و مصونيت خبرنگاران، تدابير امنيتي بيشتر روي دست خواهد گرفت.
دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در کابل نيز با نشر اعلاميهاي اين حمله را محکوم کرده و گفته هدف قراردادن  افراد ملکي و خبرنگاران خلاف تمام قوانين بينالمللي است و بايد متوقف شود. يوناما از تمام طرفهاي درگير جنگ خواسته که آزادي بيان و آزادي رسانهها را احترام بگذارند.
گروه داعش مسئوليت حمله بر ساختمان راديو و تلويزيون ملي در ولايت ننگرهار را به عهده گرفته است. ولايت ننگرهار خاستگاه گروه داعش در افغانستان گفته ميشود.  چندي قبل آمريکا بزرگترين بمب غير هستهاي خود موسوم به « مادر بمبها» را بر مخفيگاههاي گروه داعش در ولسوالي اچين اين ولايت پرتاب کرد.