صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراهيمى: باید رهبران متحد شوند تا بحران موجود در کشور مدیریت شود

ابراهيمى:  باید رهبران متحد شوند تا بحران موجود در کشور مدیریت شود

رييس ولسى جرگه، از رهبران سياسى کشور خواست که براى رفع و مديريت بحران، در کنار حکومت باشند و اختلافات را کنار بگذارند. عبدالرووف ابراهيمي رييس ولسي جرگه، در نشست ديروز اين جرگه مداخلات کشورهاي همسايه، نقد حکومت با تدوير همايش هاي بزرگ از سوي مردم و احزاب سياسي، و نا امني در کشور را بحران جدي در برابر حکومت خواند و گفت که دامن زدن به اختلافات قومي، حزبي و سمتي به خير مردم نيست و بايد رهبران، از دامن زدن به آن جلوگيري نمايند.
او افزود در شرايطي که مداخلات کشورهاي همسايه عملا جريان دارد، حکومت از سوي مردم با تدويرهمايش هاي بزرگ مورد نقد قرارمي گيرد ونا امني ها پيوسته از ملت قرباني مي گيرد؛ بايد همه رهبران احزاب سياسي در کنار حکومت قرار بگيرند و براي رفع و مديريت بحران فعلي در کشور کار نمايند.
وي ضمن تاکيد بر تامين وحدت ملي گفت: «اگر مردم و رهبران احزاب سياسي متحد نشوند و در کنار حکومت قرار نگيرند، مديريت بحران ناممکن است و امکان دارد باعث مشکلات بيشتر در کشور شود.» موصوف همچنان حکومت را در مديريت بحران ضعيف خواند و گفت: «بايد رهبران متحد شوند و همکاري بکنند تا بحران موجود در کشور مديريت شود.» شماري از اعضاي ديگر جرگه نيز نظر مشابه داشتند. عبدالودود پيمان نماينده مردم کندز در اين جرگه گفت که دامن زدن به اختلافات، به خير افغانستان نيست و مشکل افغان ها با بر آمدن به سرک ها و با واکنش هاى احساساتي حل نمي شود. وي خطاب به امرالله صالح وزير دولت در امور اصلاحات در سکتور امنيتى و گلبدين حکمتيار امير حزب اسلامى افغانستان گفت: «از احساسات کار نگيريد، رهبر کسي است که با تحمل و درايت مبارزه بکند.» حاجي الله گل مجاهد نماينده مردم کابل در ولسي جرگه، ضمن تاکيد بر پيوستن تمام گروه هاي مخالف مسلح ديگر با روند صلح گفت که صلح، ضرورت افغان ها است و نبايد کسي به خاطر اهداف شخصي و حزبي شان به اين روند صدمه بزند. او افزود در صورتي که به خاطر اهداف شخصي و حزبي، بر ضد حزب اسلامي توطيه راه اندازى شود، هيچ گروه ديگر مخالف مسلح دولت، حاضر به پيوستن به دولت افغانستان نخواهد شد. (پژواک)