صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصونیت خبرنگاران: دفتر طالبان در کشورهای عربی و ترکیه بسته شود

کمیته مصونیت خبرنگاران:  دفتر طالبان در کشورهای عربی و ترکیه بسته شود

در پيحمله تروريستي گروه داعش بر ساختمان راديو تلويزيون ملي در ولايت ننگرهار، کميته مصونيت خبرنگاران افغانستان از سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي بين المللي خواسته که دفترهاي غير رسمي گروه طالبان در کشورهاي عربي و ترکيه بسته شود.
اين نهاد رسانهاي همچنين از سازمان ملل خواسته که حمله بر راديو تلويزن ملي ننگرهار را جنايت جنگي محسوب کند.
صبح روز چهار شنبه، چهار مهاجم مسلح بر ساختمان راديو تلويزيون ملي در ننگرهار حمله کردند. در اين حمله چهار تن از کارمندان راديو تلويزيون ملي ننگرهار کشته شدند.
کميته مصونيت خبرنگاران در واکنش اين حمله آن را جنايت عليه غيرنظاميان و مخالف قوانين جنگ دانسته است. بر اساس اعلاميه مطبوعاتي اين نهاد رسانهاي، تروريستان با اين حمله دشمني خود را با مردم بيگناه و غيرنظاميان به نمايش گذاشتند. گروه داعش مسئوليت حمله بر ساختمان راديو تلويزيون ملي ولايت ننگرهار را به عهده گرفته است. اما کميته مصونيت خبرنگاران از نهادهاي بين المللي خواسته که دفترهاري غير رسمي گروه طالبان در کشورهاي عربي و ترکيه بسته شود.
کميته مصونيت خبرنگاران همچنين از حکومت افغانستان خواسته که با خانوادههاي کشته شدههاي اين رويداد کمک کند.
 افزايش خشونت عليه رسانهها با انتقادات زيادي از سوي فعالين و نهادهاي رسانهاي مواجه شده است. اين نهادها همواره از حکومت افغانستان خواستهاند که براي تامين امنيت خبرنگاران تلاش کنند.