صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضعيت امنيتى افغانستان قبل از نشست سران ناتو ارزيابى مى شود

وضعيت امنيتى افغانستان قبل از نشست سران ناتو ارزيابى مى شود

رهبران نظامى ناتو و امريکا، جنگ و وضعيت امنيتى اخير افغانستان را قبل از آغاز نشست سران اين سازمان ارزيابى مى کنند.
رسانه هاى امريکايى خبر داده اند که جنرال جوزيف دنفورد قوماندان ارشد نيروهاى مسلح امريکا، ديروز به منظور صحبت در اين مورد، به بروکسل پايتخت بلجيم سفر کرده است. منبع افزوده است که اين جنرال امريکايى، براى چند روز در مورد جنگ ها و وضعيت امنيتى اخير افغانستان، با سران نظامى ناتو مشوره خواهد داشت.در گزارش همچنان آمده است که جنرالان امريکايى و ناتو، ماموريت جارى سازمان ناتو در افغانستان را نيز ارزيابى خواهند کرد. قابل ذکر است که قوماندان عمومى امريکا و ناتو در افغانستان، قبلاً از حکومت خود خواسته بود که سربازان بيشترى به افغانستان بفرستد.گفته مى شود که رييس جمهور ترمپ، به مشوره در اين مورد با مشاورين خود ادامه مى دهد و قرار است که فيصلة اعزام سه هزار سرباز اضافى به افغانستان را تاييد کند.قابل ذکر است که فعلاً حدود 10هزار سرباز امريکايى در افغانستان مستقراند، که در ماموريت آموزشى ناتو و مبارزه عليه تروريزم سهم مى گيرند. (پژواک)