صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسوالی قلعه زال کندز به کنترل دولت درآمد

ولسوالی قلعه زال کندز  به کنترل دولت درآمد

وزارت داخله اعلان کرده که در نتيجه عمليات مشترک نيروهاي امنيتي کشور، ولسوالي قلعه زال ولايت کندز از کنترل گروه طالبان خارج شد و به تصرف دولت در آمد.
بر اساس اعلاميه مطبوعاتي وزارت داخله، عمليات مشترک بازپسگيري ولسوالي قلعه زال ساعت 6 صبح ديروز سهشنبه، 26 ثور، آغاز شد و ساعت 10 قبل از ظهر ساختمان ولسوالي و ساختمان قومنداني امنيه و بخشهاي کليدي اين ولسوالي به دست نيروهاي دولتي افتاد.
وزارت داخله افزوده است که عمليات پاکسازي بخشهاي ناامن ولسوالي قلعه زال جريان دارد. اين وزارت همچنين در اعلاميه خود گفته است که در اين عمليات به گروه طالبان تلفات زيادي وارد شده، اما آمار دقيقي از تلفات ارائه نکرده است. ولسوالي قلعهزال حدود ده روز پيش( 16 ثور) به دست گروه سقوط کرد. مقامات امنيتي محلي گفتند که نيروهاي دولتي از اين ولسوالي عقب نشيني کرده اند.
سقوط ولسوالي قلعهزال به دست گروه طالبان انتقادات زيادي را برانگيخيت و نگرانيها را از سقوط ولايت کندز به دست گروه طالبان افزايش داد.
ولسوالي قلعهزال در سالهاي اخير بارها بين نيروهاي دولتي و گروههاي مسلح مخالف دولت رد و بدل شده است. همچنين ولايت کندز دوباره به دست گروه طالبان سقوط کرده است.
نمايندههاي کندز بارها دولت را متهم به بي توجهي به امنيت ولايت کندز کرده اند، اما مقامات دولتي گفتهاند براي تامين امنيت اين ولايت اراده جدي دارد.