صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور نتیجه بررسی هیئت امکان‌سنجی انتخابات الکترونیکی به زودی اعلان می‌شود

معاون دوم رئیس جمهور نتیجه بررسی هیئت امکان‌سنجی انتخابات الکترونیکی به زودی اعلان می‌شود

سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور ميگويد حکومت افغانستان تلاش ميکند که انتخابات را الکترونيکي برگزار کند. معاون رئيس جمهور ديروز، 28 حمل، در ديدار با خانم«ماري سکاري» سفير ناروي در افغانستان گفت که حکومت و کميسيونهاي انتخاباتي توافق کرده اند تا انتخابات پارلماني الکترونيکي برگزار شود.
آقاي دانش افزود تحقيقات هيئت امکانسنجي انتخابات الکترونيکي به زودي پايان مي يابد.
 اين هيئت نتيجهي بررسيهايش را به حکومت تحويل خواهد داد و حکومت تصميم نهايي در مورد انتخاب را به زودي اعلان ميکند.
معاون رئيس جمهور گفت آغاز توزيع تذکره الکترونيکي راه را براي برگزاي انتخابات الکترونيکي هموار و شفافيت انتخابات را تضمين ميکند. او افزود که طرح کميسيون انتخابات براي تعيين حوزههاي انتخاباتي به حکومت رسيده و بررسيهاي ابتدايي در اين زمينه جريان دارد. دانش نقش سازمان ملل و همکاران بين المللي افغانستان را در برگزاري انتخابات شفاف در افغانستان با اهميت دانست و تاکيد کرد مکانيزمهاي که از سوي دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در کابل براي تامين بودجه انتخابات در نظر گرفته شود، از سوي حکومت مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.
 سفير ناروي برگزاري انتخابات را مسالمت آميزترين راه انتقال قدرت در افغانستان دانسته و تاکيد کرد که جامعه جهاني در اين زمينه با حکومت افغانستان همکاري خواهد کرد. او گفت برگزاري انتخابات شفاف و آزاد براي جامعه جهاني از اهميت خاص برخوردار است.
خانم ماري گفت حکومت ناروي در بخشهاي مختلف و از جمله ظرفيت سازي در نهادهاي امنيتي، با حکومت افغانستان همکاري خواهد کرد و به تعهداتي که در کنفرانس بروکسل و وارسا داده است، پابند خواهد بود.