صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: حمله آمريکا در ولسوالى اچين اقدام بجا بود

عبدالله:  حمله آمريکا در ولسوالى اچين اقدام بجا بود

رئيس اجرائي حکومت وحدت ملي حمله با « مادر بمب‌‌ها» بر تونلها و پايگاههاي گروه داعش در ولسوالي اچين ننگرهار را اقدام بجا ميداند.
به گفته آقاي عبدالله در اين حمله کسانيکه مسئوليت حملات تروريستي در افغانستان را به عهده داشتند، کشته شده است. رييس اجرايي حکومت که ديروز در نشست شوراي وزيران صحبت مي کرد گفت که اين حمله، به هدف نابودي داعش که باعث آزار و اذيت مردم بيگناه مي شوند، صورت گرفته است. وي  افزود: «اخيراً بزرگ ترين مرکز تروريست‌‌هاي افغانستان در اچين ولايت ننگرهار، جايي که سران گروههاي تروريستي و عواملي که باعث رنج هاي بي شماري گرديدند، هدف قرار گرفت که يک اقدام بهجا بود.» موصوف علاوه کرد که هدف قرار گرفتن بزرگترين مرکز داعش، مورد استقبال اکثريت شهروندان کشور، بخصوص خانواده هاي بيجاشده، کسانيکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند و اعضاي خانواده هاي شان را از دست داده اند، قرار گرفته است. رييس اجرايي حکومت گفت: «سوالي که هميشه نزد مردم افغانستان بود که صف بين دوست و دشمن واضح نيست و اگر مردم افغانستان مورد هدف قرار مي گرفت، باز با انتحاري ها يک نوع همدردي صورت مي گرفت، الحمدلله اين فضا ديگر حاکم نيست.»
اما وى افزودکه برخيها دانسته و نادانسته اين سوالات را مطرح ميکردند که گويا عزم و اراده جدي براي مبارزه با داعش، القاعده، طالبان و ساير گروههاي تروريستي وجود ندارد؛ اما اکنون هم عزم و اراده وجود دارد و هم صف دوست و دشمن واضح شده است.
داکترعبدالله گفت: «هرکسيکه در برابر نظام جمهوري اسلامي افغانستان اسلحه برداشته و در تباني با گروههاي تروريستي مردم و سلامت افغانستان را مورد هدف قرار مى دهند، دشمنان افغانستان تلقي مي شوند؛ هر موضع گيري که اين صف را مغشوش سازد، نه کمک به ثبات افغانستان مي کند و نه کمک به مقابله به تهديدات.»
وى از عملکرد نيروهاى امنيتى در ميدان جنگ نيز ستايش نموده از رهبري ارگانهاى امنيتى و دفاعى کشور خواست که به وضعيت نيروهاي امنيتي توجه و رسيدگي جدي نمايند. (پژواک)