صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب برکنار شد

نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب برکنار شد

رئيس جمهور غني با صدور فرماني احمدضيا مسعود نماينده فوق العاد خود در امور اصلاحات و حکومتداري خوب را بر کنار کرد.  شاه حسين مرتضوي سرپرست دفتر سخنگوي رياست جمهوري به روزنامه افغانستان ما گفت که، رئيس جمهور آقاي مسعود را به تاسي از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسي برکنار کرده است. در اين فقره آمده که تعيين مقامات بلندپايه دولتي، قبولي تقاعد، استعفا و عزل اين مقامات از صلاحيتهاي رئيس جمهور است. احمدضيا مسعود در دور دوم انتخابات رياست جمهوري سال 2014 از اعضاي کمپاين انتخاباتي رئيس جمهور غني بود و پس از  تشکيل حکومت وحدت ملي به عنوان نماينده فوق العاده رئيس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داري خوب گماشته شد. آقاي مسعود در اين اواخر در سخنرانيهايش از عملکرد حکومت وحدت ملي انتقاد ميکرد.