صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امرالله صالح به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی معرفی شد

امرالله صالح به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی معرفی شد

رئيس اجرايي حکومت در مراسم معرفي امرالله صالح به عنوان وزير دولت در امور اصلاحات امنيتي و رئيس بورد تعيين افسران ارشد امنيتي، گفته است که روند اصلاحات در اين عرصه با جديت پيش خواهد رفت.
دفتر مطبوعاتي رياست اجرايي حکومت در خبرنامه يي که به دسترس آژانس خبري پژواک قرار گرفته، گفته است که اين مراسم روز يکشنبه با حضور حنيف اتمر مشاور امنيت ملي رئيس جمهور، و وزيران دفاع و امور داخله برگزار شد.
صالح که قبل از اين به عنوان رئيس امنيت ملي کشور کار کرده است با حکم رئيس جمهور به اين پست منصوب شده است.
عبدالله عبدالله گفت که اصلاحات در صفوف قواي مسلح براي حفظ مرزها و تامين امنيت کشور يک امر حياتي است و حکومت وحدت ملي به اصلاحات در تمام عرصهها از جمله در بخش امنيتي متعهد است و در اين راستا گامهاي مهمي نيز برداشته است.
رئيس اجرايي در عين حال  با اشاره به سفر روز يکشنبه مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريکا به کابل گفت که اصلاحات در قواي امينتي کشور به هدف بالابردن کارايي و تقويت نيروهاي مسلح و جلوگيري از فساد يکي از پيششرطهاي کمکهاي جامعه جهاني به افغانستان است.
عبدالله تصريح کرد که اين مسئله در ديدار وي با مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريکا مطرح شده است.
اين مقام ارشد حکومت، ايجاد وزارت دولت در امور اصلاحات امنيتي و بورد تعيين افسران ارشد امنيتي را گامي مؤثر در راستاي اصلاحات در بخش امنيتي کشور خواند و تاکيد کرد که با توجه به تجربه و اندوختههاي صالح و ديگر اعضاي بورد، اميدوار است در اين زمينه گامهاي جدي برداشته شود.
رئيس اجرايي حکومت با تقدير و حمايت از تلاشها و جانفشانيهاي منسوبين قواي مسلح، از آنان به عنوان قهرمانان راستين افغانستان نام برد و خاطر نشان کرد که حکومت وحدت ملي با تمام توان از آنان دفاع و حمايت مي کند.
وي، فساد در بخش امنيتي را غيرقابل تحمل خواند و به تمام نهادهاي ذيربط هدايت داد تا بخاطر تقويت قواي مسلح با نهاد تازه تأسيس در زمينه مبارزه با فساد و مشکلات در بخش امنيتي همکاري کنند.
امرالله صالح وزير دولت در امور اصلاحات در بخش امنيتي و رئيس بورد عالي نظارت بر تعيين افسران ارشد قواي امنيتي گفت که با تمام توان در راستاي آوردن اصلاحات و ساده سازي امور در بخش امنيتي و ايجاد پشتوانه مطمئن براي سربازان و افسران کار خواهد کرد.
وي گفت که اصلاحات در بخش امنيتي يک بحث جدي و مستمر براي بهبود وضع قواي امنيتي و دفاعي است و اين نهاد مصمم است به ديگر نهادهاي فعال در اين زمينه کمک کند و به هيچ صورت در صدد موازي کاري نيست. (پژواک)