صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش: پولیس از لحاظ ساختاری باید ملی و غیر سیاسی شود

دانش: پولیس از لحاظ ساختاری باید ملی و غیر سیاسی شود

معاون دوم ‌ييس جمهور ضمن تاکيد بر اينکه پوليس از لحاظ ساختارى بايد ملى و غير سياسى شود، ميگويد که غیر سیاسی ساختن پولیس و نیروهای امنیتی، اولین شرط موفقیت و پیروزی نیروهای امنیتی است.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر معاونيت دوم رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که موصوف اين اظهارات را روزپنج شنبه در معرفى جنرال طارق شاه بهرامى بعنوان معين ارشد امنيتى وزارت امور داخله در کابل اظهار داشت.
سرور دانش گفت که پولیس موظف است که نه تنها مانع حقوق و آزادی های مردم نشود، بلکه در چارچوب قانون، با تأمین کردن امنیت عمومی شهروندان، زمینه استفاده از حقوق اساسی و شهروندی افراد را فراهم نماید.
وى تأکید کرد که در کنار تأمین نظم عامه، تأمین عدالت و حاکمیت قانون برای شهروندان از اهمیت مهمی برخوردار است که پولیس ملی باید آن را تأمین نماید.
وى پولیس، څارنوال، وکیل مدافع و قاضی را چهار رکن بهم  پیوسته خواند که باید هر کدام نقش خود را به صورت درست و دقیق انجام دهند و گر نه عدالت تأمین نمی شود و قانون تطبیق نمی گردد.
به گفتۀ دانش، امروز جامعه و مردم ما به دلایل گوناگون، از جرایم عادی گرفته تا جرایم تروریستی، قاچاق، اختطاف و سایر جرایم سازمان یافته و حتی جرایم بین المللی مواجه است و این مسأله وظیفه نیروهای امنیتی و پولیس ملی را به مراتب حساس و سخت تر ساخته است.
معاون دوم رییس جمهور، یگانه عامل موفقیت پولیس و نیروهای امنیتی را در امر مبارزه با جرایم مختلف عادی و تروریستی، توجه به اولویت های مسلکی و اساسی دستگاه امنیتی کشور دانست و تأکید کرد که غیر سیاسی ساختن پولیس و نیروهای امنیتی اولین شرط موفقیت و پیروزی نیروهای امنیتی است.
معاون رییس جمهور تأکید کرد که پولیس از نگاه قانون اساسی و سایر قوانین، باید کاملاً بی طرف و غیر سیاسی باشد.
او ميگويد: «فعالیت ها و تصمیم گیری ها بر اساس تعلقات حزبی، قومی، لسانی و سمتی، بزرگترین آفتی است که می تواند پولیس ما را از مسیر اصلی و انجام وظایف قانونی آن باز دارد و در نتیجه، به نظم عمومی و امن عامه آسیب بزند.»
دانش علاوه کرد که امروز همگی می دانیم که در برخی از موارد، مداخلات غیر قانونی صورت می گیرد و بدون در نظر گرفتن شایستگی های فردی، به معیارهای حزبی، سمتی، زبانی و قومی اولویت داده می شود.
وى افزود: «وزارت داخله باید رهنمودهای رییس جمهور را در نظر بگیرد و سیاست کدری خود را اصلاح کند و تسلیم فشارها و واسطه ها نشود و در تعیینات و سایر تصمیم گیری ها، به شایستگی ها و معیارهای قانونی توجه کند و به کدرهای جوان تحصیل کرده و فارغ از اکادمی پولیس و مراکز نظامی دیگر اولویت قایل شود.»
معاون رییس جمهور تأکید کرد که پولیس باید از نگاه تشکیل و ساختار ملی باشد و توازن قومی و اجتماعی در همه سطوح باید رعایت گردد.
او ميگويد: «در اردو و پولیس ما در همه صحنه های عملیات و جبهات  جنگ، تمام فرزندان این وطن و از تمام اقوام حضور دارند و جانفشانی می کنند. در جنگ های هلمند و قندهار و ارزگان و کندز و سایر جبهات، فرزندان مردم ولایات بدخشان و فاریاب و بامیان و دایکندی و همه ولایات کشور ما شهید می شوند و قربانی می دهند و منصفانه این است که در قربانی دادن هم همگی نقش داشته باشند و در امتیازات و تقرری ها نیز همگی باید حضور متناسب داشته باشند، نه این که برخی از مناطق و یا اقوام نادیده گرفته شوند.»
معاون رییس جمهور با اشاره به اصلاحات در ساختار اداری پولیس گفت کهپولیس نهادی است که باید با فساد به عنوان یک جرم مبارزه کند و این می طلبد که اول و قبل از هر جای دیگر، صفوف داخلی پولیس از فساد پاک ساخته شود.
سرور دانش با توجه به تهدیدات و افزایش حملات انتحاری و تروریستی گفت که از همه نیروها و نهادهای امنیتی و دفاعی به شمول وزارت امور داخله، وزارت دفاع و امنیت ملی می خواهند که با توان و دقت بیشتر، هماهنگی های بین خود را زیادتر و دقیق تر سازند و تحت هدایت و اطاعت سرقوماندان اعلای قوای مسلح، آمادگی کامل خود را برای تداوم دفاع و مقاومت در سال جدید بگیرند.
در اين جلسه طارق شاه بهرامی معین ارشد امنیتی نیز در سخنرانی خود بر اصلاحات در ساختار امنیتی و نیز عملی ساختن رهنمود های معاونت دوم ریاست جمهوری تعهد سپرد.‌(پژواک)