صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: نقش رسانه‌ها در حراست از منافع ملی کمتر از نیروهای امنیتی نبوده است

عبدالله: نقش رسانه‌ها در حراست از منافع ملی کمتر از نیروهای امنیتی نبوده است

رييس اجرائيه می گويد که نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در حراست از منافع ملی و ارزش‌های کشوری، به هیچ صورت کمتر از نقش نیروهای امنیتی نبوده است.
اين مطب در اعلاميه اى تذکر يافته که به تاريخ ٢٧ حوت، از سوى دفتر مطبوعاتى رياست اجراييه حکومت، به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده است.
٢٧ حوت به ‌پاس احترام به خبرنگاران و جامعۀ رسانه‌یی، به عنوان روز "خبرنگار" در افغانستان مسما شده است.
درين مورد، عبدالله عبدالله رييس اجراييه حکومت گفته است: "نقش خبرنگاران و رسانه‌های ما در حراست و پاسداری از منافع ملی و ارزش‌های کشوری، به هیچ صورت کمتر از نقش نیروهای امنیتی و سربازان جان به کف افغانستان نبوده است."
وى افزود که خبرنگاران و اهالی رسانه‌ها در ١٥ سال پسین، در راستای نهادینه‌ سازی آزادی بیان و تحقق ارزش‌های نوین و دموکراتیک، از جان خویش مایه گذاشته و در این راه، قربانی‌های بی‌شماری پرداخته‌اند.
عبدالله علاوه کرد: "سوگمندانه تروریستان و دهشت‌افگنان، همانطوری‌که در نهادهای عمومی قتل عام راه‌انداختند، بر خبرنگاران و اهالی رسانه ها نیز ترحم نکرده و به تکرار خبرنگاران و رسانه‌های کشور را تهدید نمودند؛ تا سد راه فعالیت‌های مؤثر و آگاهی‌بخش آن‌ها گردند."
اما وى افزود که نهادهای رسانه‌یی و خبرنگاران شجاع و روشن ضمیر کشور، بی‌هیچ هراسی به کار و فعالیت خود ادامه ميدهند.
عبدالله گفت: "اهمیت و نقش رسانه‌ها و خبرنگاران کشور را در توسعۀ اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی، به درستى درک می‌کنيم و به همین دلیل، از هیچ تلاشی در راستای فراهم‌سازی تسهیلات لازم به کار آزادانۀ خبرنگاران و رسانه‌های کشور، دریغ نخواهيم ورزید."
به گفته وى؛ حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات و همچنان تطبیق قانون رسانه‌ها می‌داند.
نامبره افزود که آزادی‌ بیان و رسانه‌های پویا و دموکراتیک، معامله‌ ناپذیر است و حکومت وحدت ملی، از این دستاورد بزرگ مردم افغانستان، با تمام توان حراست کرده و حمایت و پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های کشور را، عمده‌ترین وظیفه و مسوولیت خویش می‌پندارد. (پژواک)