صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت انرژی و آب: افغانستان تا چهار سال دیگر در تولید برق به خودکفایی می رسد

وزارت انرژی و آب: افغانستان تا چهار سال دیگر در تولید برق به خودکفایی می رسد

وزارت انرژی و آب می گوید که افغانستان تا چهار سال دیگر در تولید انرژی برق به خودکفایی می رسد، اما برای عملی شدن این برنامه به شش میلیارد دالر نیاز دارد.
عبدالبصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب روزپنج شنبه در یک نشست خبری گفت که پروژه های انکشافی در زمینه انرژی در کوتاه مدت نتیجه نمی دهد و حداقل سه تا پنج سال زمان می خواهد.
وی گفت که امسال به منظور دسترسی مردم به برق مطمئن، گام های اساسی برداشته شده است و حدود ۲۰ درصد برنامه بلند مدت این وزارت عملی شده است.
عظیمی افزود که برای جذب سرمایه در بخش تولید انرژی برق، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده است و در این راستا چهار تفاهمنامه به ارزش ۷۷۵ میلیون دالر با شرکت های خصوصی ترکی ۷۷، الکوزی، غضنفر و بیات منعقد شده است.
معین وزارت انرژی و آب گفت که در حال حاضر ۳۰ درصد مردم افغانستان به برق مطمئن دسترسی دارند که ۷۵ درصد آن از طریق برق وارداتی و ۲۵ درصد آن از تولید داخلی تامین می شود.
عبدالبصر عظیمی گفت:"برای تولید یک مگاوات برق نیاز به سه میلیون دالر است و خوشبختانه وزارت مالیه در سال روان ۲۵ پروژه ما را که حدود یک میلیارد دالر هزینه بر می دارد، منظور نموده است."
به گفته وی، وزارت انرژی و آب توانسته است در جریان سال ۱۳۹۵ برای دو هزار تن به صورت مستقیم از طریق برنامه های انکشافی شغل ایجاد کند.
در ادامه این نشست خبری، اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کرد و گفت که امسال بیش از یک میلیون تن از افغان های مهاجر از پاکستان و ایران به کشور برگشته اند.
به گفته وی،  سال گذشته کمتر از ۵۰ هزار تن به کشور بر گشته بودند. جرأت گفت که از مجموع کسانی که امسال به کشور برگشته اند؛ حدود ۶۱۴ هزار تن از پاکستان، بیش از ۴۳۰ هزار تن از ایران و همچنان حدود ۱۰ هزار تن از کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد.
وی گفت که در این مدت ۵۲۸ تن از اتحادیه اروپا و بیش از ۱۷۲ هزار تن از ایران و پاکستان به صورت اجباری اخراج شده اند.
جرأت  افزود که امسال بر اثر حوادث طبیعی، ناامنی و تشنج در ۱۲ ولایت کشور، بیش از ۱۱۷ هزار خانواده بیجا شده اند.
بر پایه معلومات وی، دولت افغانستان در همکاری با نهادهای مختلف ملی و بین المللی توانسته است بیش از ۸۲ هزار خانواده را به محلات اصلی سکونت شان انتقال دهد.
عبدالفتاح عشرت احمدزی، مشاور و سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نیز گفت که  به خاطر حل معضل بیکاری در کشور، کمیته ملی کار ایجاد شده است.
به گفته وی، پست های خالی در ادارات شناسایی شده است و افراد واجد شرایط می توانند درخواست خود را ارایه کنند.
احمدزی افزود که برای تشویق بخش خصوصی جهت ایجاد اشتغال و جذب جوانان اقداماتی صورت گرفته است. به گفته احمدزی، برای اعزام کارگران افغان برای کار با برخی کشورها به شمول عربستان سعودی صحبت هایی صورت گرفته است اما تا به حال با هیچ کشوری در این زمینه تفاهمنامه امضا نشده است.
وی ضمن هشدار به  شرکت های مسافرتی و کاریابی، از مردم خواست که فریب این شرکت ها را نخورند؛ زیرا وزارت کار تا به حال جواز چندین شرکت را باطل کرده است.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت:" هرگاه چنین برنامه یی باشد، شهروندان کشور بدون پرداخت هزینه های اضافی به خارج از کشور فرستاده خواهند شد."
ذبیح الله سروری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم نیز با چشمگیر خواندن دستاوردهای این وزارت گفت که برای بالابردن عواید داخلی تا به حال با ۴۰۰ شرکت در راستای استخراج مواد ساختمانی قرارداد شده است.
به گفته وی، وزارت معادن تلاش می کند استخراج معادن نظام مند شود، اما استخراج های غیر قانونی همچنان ادامه دارد.
سروری افزود که وزارت معادن و پترولیم در سال جاری ۹۸۶ میلیون افغانی عاید داشته است. (پژواک)