صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چين کار ساخت واحدهاى مسکونى در شهر کابل را آغاز مى کند

چين کار ساخت واحدهاى مسکونى در شهر کابل را آغاز مى کند

وزارت شهرسازى و مسکن مى گويدکه کشور چين مرحله اول ساخت ١٠ هزار واحد مسکونى را در شهرکابل تا دو ماه ديگر آغاز مى کندکه دراين مرحله ١٤٠٠واحد مسکونى اعمار خواهدشد.
تفاهم نامه اعمار ١٤٠٠ واحد مسکونی به هزينه  بيش از ٧٥ ميليون دالر امريکايى با حمايت مالى کشور چين روزپنج شنبه ميان وزير شهرسازى و سفيرچين درکابل به امضا رسيد.
مسوولان در وزارت شهرسازى و مسکن مى گويندکه اين وزارت حمايت کشور چين را برای ساخت  ده هزار واحد مسکونی در کشور بدست آورده است که اکنون کار بخش اول اين پروژه با ١٤٠٠ واحد مسکونی در ساحه نيله باغ دارالامان شهرکابل  آغاز مى گردد.
سيد سعادت منصور نادری وزير شهرسازی و مسکن گفت که با عملى شدن اين پروژه بزرگ،تعدادى زيادى از مستحقين و کارمندان دولتى صاحب سرپناه مى شوند.
وى علاوه کردکه مرحله اول اين پروژه ٧٥ تا ٨٠ ميليون  دالرامريکايى هزينه برميدارد و کار  اين مرحله پروژه تا دوسال آينده تکميل خواهدشد.
وزير شهرسازی و مسکن گفت که با آغاز کار اين پروژه براى شمارى از کارگران افغان زمينه کار نيز مساعدخواهدشد چون  پروژه يادشده ازسوى کشورچين تطبيق مى شود اما تمامى کارگران آن افغان  مى باشد.
موصوف تصريح کردکه اين واحدهای رهايشی در مساحت کم، با قيمت ارزان و اقساط دراز مدت برای آن عده از کارمندان دولتی که تا اکنون خانه و يا اپارتمان رهايشی دايمی ندارند، توزيع مى شود.
به گفته نادرى ،نداشتن خانه و واحدهاى مسکونى دايمى يک مشکل  بوده که در مجموع درشهرکابل نياز به دو ميليون واحد مسکونى مى باشد.‌(پژواک)