صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشرف غنی: محاسبۀ غلط دشمنان برای شان سنگین تمام ‌خواهد شد

اشرف غنی: محاسبۀ غلط دشمنان برای شان سنگین تمام ‌خواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم ارج گذاری به شهدای اردوی ملی به دشمنان افغانستان هشدار داد که تکرار محاسبه غلط آن‌ها برای شان سنگین تمام می‌شود.
وی اضافه نمود که در دو سال گذشته دشمنان این‌کشور در رابطه به نیروهای امنیتی افغانستان محاسبه غلط را انجام داده‌اند.
وی افزود:
" پیام من به دشمنان افغانستان واضح است دو سال پیش محاسبه غلط کردید پارسال هم محاسبه غلط کردید تکرار محاسبه غلط تانرا نکنید در این خاک اگر با هدف شوم به آن بنگرید گور تان خواهد شد."
آقای غنی همچنان گفت، مسئولیت مهم دیگر رسیدگی به زخمیان اردوی ملی و خانواده‌های شهدای نیروهای اردوی ملی می‌باشد.
در این نشست رئیس جمهور غنی برای خانواده شهدای قوای دفاعی و امنیتی پروسه توزیع خانه‌های رهایشی را نیز آغاز کرده گفت، در برنامه خانه سازی سه سال آینده خانواده‌های شهدای قوای دفاعی و امنیتی در اولویت قرار دارند و بعداً افراد ملکی.
حکومت افغانستان دو سال گذشته را یک سال سخت دانسته اما آنرا سال بقا عنوان می‌کند.
پیش از این مقامات افغان گفته اند که مخالفین مسلح سال گذشته می‌خواستند تا یک قسمتی از جغرافیایی افغانستان را تحت کنترول در آورند و مراکز شانرا از آنسوی خط دیورند نیز انتقال دهند اما به باور آن‌ها دشمنان کشور به این کار موفق نشدند.
از سوی هم محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز گفته است که سال آینده، سال کامیابی نیروهای امنیتی افغان است.
با این همه عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع کشور می‌گوید، بخاطر آینده هماهنگی لازم میان نیروهای امنیتی افغان به میان آمده و به تجهیز آنان نیز توجه بیشتر صورت گرفته است.
وی گفت:
" اطمینان می‌دهم که منسوبین اردوی ملی با دیگر نیروهای امنیتی در هماهنگی خوب، با حمایت مردم دلیر افغانستان و با استفاده از تمام امکانات بخاطر دفاع از کشور ، تأمین صلح و امنیت به تلاش‌های خسته‌گی ناپذیر شان ادامه می‌دهند."
حکومت افغانستان در حالی برای دشمنان افغانستان آینده سخت را پیشبینی می‌کند که پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده که در درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح تلفات سنگین به هر دو طرف وارد گردیده‌است.
اما رئیس جمهور غنی می‌گوید، بخاطر کاهش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز پلان‌های خاص عملی خواهد شد و کارها نیز در زمینه آغاز گردیده‌است. (رادیوآزادی)