صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح بودجۀ سال روان مالى بار ديگر به ولسی جرگه ارایه می شود

طرح بودجۀ سال روان مالى بار ديگر به ولسی جرگه ارایه می شود

برخى اعضاى ولسى جرگه، ضمن انتقاد از برگزار نشدن نشست دیروز اين جرگه، مى گويند که طرح بودجۀ سال مالى جارى، نهايى شده و هفتۀ جارى به مجلس عمومى جرگه ارايه مى شود.
عدم برگزارى نشست
نشست هاى عمومى ولسى جرگه در روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و نشست هاى کميسيون هاى اين جرگه، در روزهاى يکشنبه و سه شنبه داير مى شود؛ اما دیروز نشست عمومى اين جرگه تدوير نيافت.
رحیمه جامی نماینده دیگر هرات در این جرگه گفت: "به اعضاى جرگه پيام رسيده بود که دیروز روى طرح هاى برخى قوانين در کميسيون ها بحث مى شود؛ اما در دفاتر کميسيون ها، اعضاى کميسيون هاى مشرانوجرگه، مطابق نوبت جلسه ها را تدوير نموده اند و با این کار هیئت اداری، یک روز نمایندگان ملت ضایع شد."
نشست هاى عمومى مشرانوجرگه، در روزهاى يکشنبه و سه شنبه؛ و مجالس کميسيون هاى اين جرگه در روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تدوير مى يابد.
کميسيون هاى هردو جرگه، مطابق نوبت از دفاتر مشترک براى نشست هاى کميسيون ها استفاده مى کنند.
عبدالقادرځاځی نماینده مردم کابل نيز گفت: "بر اساس فیصله کمیته رؤسا، گویا موضوع برای طرح آماده نیست، جلسه دیروز را لغو کرده اند و تريبون خانۀ ملت را در شرایط فعلی که مردم افغانستان با انبوه مشکلات و بحران ها دست و پنجه نرم می کنند، خاموش ساخته اند."
با تلاش هاى مکرر، تماس با اعضاى هيئت ادارى ولسى جرگه برقرار نشد تا در مورد ابراز نظر نمايند.
طرح بودجه
ولسى جرگه در اول جدی سال جاری، طرح بودجۀ سال مالى ١٣٩٦ را به دليل نبود توازن ميان ولايت ها، نبود پروژه هاى عايداتى در اين طرح و دلايل ديگر رد کرده بود. سال مالى افغانستان در اول جدى آغاز مى شود.
ځاځى گفت که اين طرح، ديروز در نشست مشترک ولسی جرگه و مقام هاى وزارت مالیه آماده شده و قرار است طی هفته جاری، به نشست عمومى جرگه غرض تصويب ارایه شود.
منورشاه بهادری نماینده مردم هرات در این جرگه نيز گفت که طرح بودجه، بعد از بحث های طولانی با گنجانيدن برخى پروژه هاى جديد آماده شده و قرار است هفته جاری، از سوی وزیر مالیه به جرگه ارایه شود. 
به اساس معلومات وزارت مالیه، در طرح بودجه سال روان مالى ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده، که ۱۵۰میلیارد افغانی آن، از عواید داخلی و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود. (پژواک)